2018, 4 -oktober

Årskonference i maj 2019
– mulighed for at præge programmet

Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge næste års konference om implementering. Det bliver en forrygende dag ultimo maj - den konkrete dato vil blive meldt ud i det næste DIN-nyhedsbrev.

Vi har mange spændende ting på tegnebrættet, men kan altid bruge inputs og forslag til at gøre konferencen endnu bedre. Så hvad rør sig hos jer omkring implementering, og hvad vil gøre det til en god konference for jer? Det kan fx være konkrete oplægsholdere eller temaer, som I er optaget af.

Vi ser frem til at høre fra jer på e-mail: danskImplementering@gmail.com

Info fra bestyrelsesmødet den 3. oktober

Den 3. oktober blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor kommende aktiviteter i netværket blev planlagt: 

  • Årskonferencen. Konferencen er hovedaktiviteten for DIN. Arbejdet med at planlægge temaer og identificere potentielle oplægsholdere er gået i gang.

  • Advisory board. Der vil blive oprettet et Advisory board, der skal inspirere netværkets medlemmer og være repræsentant for netværkets dagsorden. Opgaver og medlemmer i et Advisory board vil blive fastlagt frem mod næste bestyrelsesmøde. 

  • Gå-hjem-møder. Der vil blive afholdt spændende Gå-hjem-møder i efteråret. Der vil blive udsendt særskilt information om de enkelte gå-hjem-møder.

Referat af bestyrelsesmødet vil være at finde på hjemmesiden. Der er planlagt bestyrelsesmøde i december 2018 og februar 2019.

Ændringer i bestyrelsen

To medlemmer er desværre trådt ud af bestyrelsen siden sidste bestyrelsesmøde i juni. Det er Charlotte Holm og Janne Petersen. Både Charlotte og Janne har fået nyt arbejde i sommers, der ikke har været foreneligt med bestyrelsesarbejdet i DIN. Begge har ydet et fantastisk stykke arbejde i bestyrelsen, og deres engagement vil blive savnet.

Bestyrelsen har derfor ved bestyrelsesmødet den 3. oktober valgt at supplere bestyrelsen med to nye medlemmer. I første omgang er det:

Cecilie Lindström Egholm, der er kandidat i folkesundhedsvidenskab, Ph.d.-studerende på Syddansk Universitet og konsulent i Enheden for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland. Cecilie har tidligere arbejdet med forskning i almen praksis, med administration af kliniske kvalitetsdatabaser og med forskningsunderstøttende aktiviteter. Cecilies nuværende arbejde fokuserer primært på implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsstrategier samt på at evaluere og forbedre impact af forskning.

Generalforsamlingen i DIN 29. maj 2018

I maj blev der afholdt generalforsamling i DIN. Efter kampvalg blev en ny bestyrelse konstitueret, og den består nu af 13 medlemmer fordelt på stat, kommuner, regioner, forskning, uddannelse og private virksomheder.

Derudover blev der samlet op på årets aktiviteter, og en ny handlingsplan blev drøftet og godkendt. Målet er at komme bedre ud til medlemmerne, bl.a. via:

  • Skærpet kommunikationsindsats

  • Fokus på vidensdeling via DIN-F og andre forskningsnetværk

  • Nye initiativer, fx implementeringshaj-prisen og interviews med praksisstjerner

Bestyrelsen vil meget gerne modtage forslag og gode ideer, og DIN arbejder løbende med at justere netværkets aktiviteter og er altid åben for at afprøve nyt.

Bianca Albers - vinderen af Dansk Implementeringsnetværks Implementeringspris 2018

I år var første gang Dansk Implementeringsnetværk uddelte implementeringsprisen. Det skete ved Nordic Implementation Conference i maj, og vinderen blev Bianca Albers.

Formålet med prisen er at anerkende indsatser for god implementering i Danmark. Prisen uddeles til en person eller organisation, der har sat implementering på dagsordenen eller udviklet og formidlet ny viden om implementering.

Bianca Albers interesse for implementering startede med fokus på evidensbaseret arbejde: ”Jeg kom i kontakt med emnet via mit arbejde med evidensbaserede programmer for mere end ti år siden. Det fik mig til at læse om implementering og bragte mig i kontakt med mennesker, der var optagede af implementering. Jeg blev en del af en gruppe, der forberedte den første globale implementeringskonference, som vi holdt i 2011”, siger Bianca Albers.

Bianca er direktør hos Centre for Evidence and Implementation og arbejder her blandt andet med at understøtte og evaluere implementeringsprocesser i både offentlige og private organisationer. Som del af dette arbejde har hun udviklet en implementeringsuddannelse – the Specialist Certificate for Implementation Science, som udbydes af Melbourne Universitet.

Bianca er desuden en af medstifterne af Dansk Implementeringsnetværk og har grundlagt the European Implementation Collaborative sammen med kollegaer fra Irland og Holland.

Redaktør