2017, 3 - april

DIN-F

Netværkets kommende samlinger er:
  • Mandag den 11. september i Roskilde eller København kl. 13-16
  • Mandag den 20. november i Roskilde eller København kl. 13-16
 Kontaktperson: Torsten Conrad, mail: tc@lead.eu

DIN Årskonference 2017 - Forlængelse af Early Bird-tilmelding

DINs bestyrelse har valgt at forlænge muligheden for Early Bird-tilmelding til 18. april.
Det betyder, at du stadig kan nå at spare op til 500 kr. på at deltage i årets konference.
Vi glæder os til at se dig!

Læs mere og tilmeld dig konferencen

Ekspertgruppe: Ny forberedende uddannelse kræver en ambitiøs implementeringsindsats

Af Anders Søberg, Undervisningsministeriet  
                        
En ekspertgruppe gav i marts sine anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række eksisterende tilbud. Omlægningen forventes at blive en af de største implementeringsopgaver på uddannelsesområdet i nyere tid.

70.000 unge mellem 15 og 29 år har hverken en ungdomsuddannelse eller et job. 73 procent af de unge, som er begyndt på et forberedende tilbud efter grundskolen, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 23 år. Det er udgangspunktet for den opgave, som ekspertgruppen har fået af regeringen.

I marts præsenterede ekspertgruppen sine anbefalinger til, hvordan denne gruppe af unge kommer bedst muligt videre fra grundskolen. En central anbefaling lyder, at der skal etableres en ny uddannelse, som skal erstatte eksisterende forberedende tilbud, fx forløb på produktionsskoler, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse m.fl. for unge under 30 år, der har brug for et fagligt eller personligt løft, før de kan begynde på en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Det vil kræve vidtgående forandringer af følge ekspertgruppens anbefaling om at samle de forskellige tilbud til én forberedende uddannelse. Eksperterne anbefaler derfor, at man lægger en ambitiøs og helhedsorienteret plan for, hvordan den nye uddannelse kan implementeres, og hvordan man kan styrke institutionernes lederskab, undervisernes kompetencer og den faglige kultur.

Ekspertgruppen understreger desuden, at strategien for implementeringen bør tænkes ind fra starten. Man bør løbende følge op på den nye uddannelses effekt og kvalitet, og inddrage alle centrale aktører i arbejdet med implementeringen, så den nye uddannelse får de bedst mulige vilkår.
Regeringen har tilkendegivet, at den er klar til at følge anbefalingen om at etablere en ny forberedende uddannelse. I løbet af foråret vil der derfor blive inviteret til politiske drøftelser om arbejdet med at omsætte ekspertgruppens anbefalinger til praksis.

Redaktør