2017, 2 - marts

Årskonference 2017

Der er nu åbent for tilmelding til DINs Årskonference, der afholdes den 18. maj 2017 på Scandic Jacob Gade, Vejle

 

Året tema er 'Implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning - vigtige dimensioner i effektiv implementering'

 

Hovedoplægsholdere er:

• Abraham H. Wandersman, professor University of South Carolina, Department of Psychology

• Aaron R. Lyon, assistant professor, University of Washington, Department of Psychiatry and Behavioral Science

 

Wandersmans oplæg vil omhandle organisatorisk implementeringskapacitet, implementeringsparathed og motivation, herunder hvordan man kan understøtte lokal kapacitetsopbygning via kompetenceudvikling, teknisk assistance og kvalitetsudvikling. Han vil blandt andet inddrage eksempler fra projekter om hjemløshed og sundhedscentre.

 

Lyon sætter fokus på kapacitetsopbygning hos praktikere, der anvender evidensbaserede sundhedsindsatser på skoleområdet. Han vil bl.a. diskutere kompetenceudvikling, design af indsatser der er afstemt med praktikernes behov samt brugen af IT til at understøtte kompetenceudvikling og implementering.

 

Efterfølgende kan deltagerne vælge mellem to workshops og seks oplæg med aktuelle cases og erfaringer med organisatorisk og/eller individuel kapacitetsopbygning:

 

 • Workshop 1: Ledelse af kapacitetsopbygning ved Henning Vestergaard, cand.merc. og Henrik Bendix, ph.d., kvalitetschef på Hospitalsenheden Midt
 • Workshop 2: Ledelse af implementering ved Torsten Conrad, Chefkonsulent LEAD – Enter Next Level A/S
 • Oplæg 1: Implementering af samtalemetoden Motivational Interviewing (MI) i Odense kommune ved Peter Brolund, underviser og supervisor i MI, faglig leder i Beskæftigelses- og socialforvaltningen, Odense kommune
 • Oplæg 2: Implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning i skolen ved Jens H. Lund, lektor, ph.d., Professionshøjskolen VIA
 • Oplæg 3: Implementering af velfærdsteknologi i dansk kommunal praksis ved Dorte Malig Rasmussen, docent, ph.d., UC Lillebælt
 • Oplæg 4: Hvordan kan organisatorisk kapacitet understøtte vedvarende og innovative praksisændringer? ved Ian Kirkedal Nielsen, manager og Hanne Nielsen, manager, Rambøll Management Consulting
 • Oplæg 5: Vidensudveksling mellem forskning og praksis ved Jonas Vestergaard, ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 • Oplæg 6: Kapacitetsopbygning af en forbedringskultur i Region Midtjylland ved Tina Willemann, cand.scient.adm., faglig leder i DEFACTUM

   

  Læs mere om oplæggene og oplægsholderne i årets program: [link til program]

   

  Pris for deltagelse på årets konference er:

   

  EARLY BIRD (tilmelding senest 1. april 2017)

  DIN-medlemmer                        Kr. 1.000,00

  Ikke-medlemmer                        Kr. 1.900,00

   

  SEN TILMELDING (tilmelding efter 1. april 2017)

  DIN-medlemmer                        Kr. 1.200,00

  Ikke-medlemmer                        Kr. 2.400,00

   

  Tilmeld dig konferencen her: http://implementering-dk.dk/arskonference/


Redaktør