2016, 2 - november

Policy implementering og evaluering af implementering


Gå-hjem-møde 

Tid: Torsdag den 24. november kl. 16.00-18.00.

Sted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N i Rambølls lokaler.

Forplejning: Der bliver serveret en let anretning/sandwich. 

Pris: Deltagelse er gratis.

På mødet er der fokus på, hvordan perspektiver fra implementeringsforskningen kan hjælpe, når man skal tilrettelægge og evaluere implementeringsprocesser.
Der vil være dialog, vidensdeling og fælles refleksion over følgende temaer:

Har du en teori for din implementeringsproces? Implementeringsteori, som værktøj til implementering
Hvilke implementeringsaktiviteter kan du benytte? Introduktion til forskellige tilgange og metoder du kan anvende i implementeringsprocessen
Hvordan kan du følge op? Oplæg om procesevaluering og fidelitetsanalyse som redskaber til at belyse udviklingen i din implementeringsproces

Morgenmøde om implementering 

Tid: Torsdag den 1. december kl. 08.30 til 11.00.

Sted: Hos Regus, Langebrogade 5, 1411 København K.

Forplejning: Der bliver serveret lidt at drikke og spise. 

Pris: Deltagelse er gratis.

På morgenmødet stilles der skarpt på udfordringerne ved at gå fra projekt til drift. Hvad skal der fx til for at implementere organisatoriske forandringer i virksomheder og offentlige organisationer? Som ansvarlig for implementeringsprojekter er det vigtigt både at kunne skabe resultater og begejstring i organisationen og forankring i struktur og kultur.

Fra Not-Invented-Here til Lån-med-stolthed 

Café eftermiddag om spredning og implementering af gode løsninger

Tid: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 15.00 til 17.00.

Sted: DEFACTUM, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Forplejning: Der bliver serveret lidt at drikke og spise. 

Pris: Deltagelse er gratis. 

Deadline for tilmelding: senest torsdag 12. januar 

I Danmark er vi gode til eksperimenter og innovative pilotprojekter. Det er straks sværere at bringe de vellykkede løsninger til stor skala. Ofte låner vi hellere fra Boston og Stockholm end fra Fredericia og København. På skoler, institutioner, hospitaler og i forvaltninger er mange engagerede fagfolk dygtige til at arbejde selvstændigt under de givne vilkår. Det kræver til gengæld særlige kompetencer og arbejdsformer hos ledere og medarbejdere for at få implementeringen til at lykkes, når der er valgt fælles løsninger.

Kom til en eftermiddag, hvor vi belyser temaet med afsæt i to nye bøger om spredning af gode løsninger. Du får lejlighed til at udvikle dine ideer om temaet sammen med kolleger og forfatterne.

Oplæg ved:
Forhenværende hospitalsdirektør Henning Vestergaard
Kvalitetschef Henrik Bendix, Hospitalsenheden Midt 
Projektleder Kirsten Engholm Jensen, Aarhus Kommune


DIN årskonference 2017

Reserver datoen!

Tid: Torsdag den 18. maj 2017.
Sted: Vejle.

Arkitekturen - en overset faktor i implementeringsprocesser?

Jeanet Lemche, Ph.d. i sundhedsarkitektur og rådgiver

Hvis man vil ændre menneskers adfærd, skal man ændre deres fysiske omgivelser. Vi ved fra forskning, at bygningers udformning kan fremme eller hindre menneskers mulighed for at ændre adfærd. Men vi ved også, at de fleste mennesker er blinde for omgivelsernes muligheder og begrænsninger, og dermed opfatter dem som et grundvilkår.  

Mange implementeringstiltag har fokus på at ændre arbejdsgange, mens de byggede omgivelser anskues som et grundvilkår. Men arkitekturen kan være en af de største og mest oversete faktorer i arbejdet med implementering, og bygningernes udformning og indretning kan i værste fald forhindre ændringer af arbejdsgange. 

I forbindelse med implementering af en ny arbejdsgang på en skole, et hospital eller et offentligt kontor kræves det fx ofte, at man bevæger sig i bygningen på nye måder. Man kan forestille sig, at et implementeringstiltag kræver, at en gruppe medarbejdere skal mødes relativt ofte. Men måske sidder de i et storrumskontor, hvor man ikke må holde møder, fordi rummets dårlige akustik gør, at det forstyrrer de andre på kontoret. Og måske findes der kun meget få møderum i bygningen, som tilmed sjældent er ledige. Her bliver implementeringen aldrig rigtig en succes, fordi bygningen ikke kan imødekomme den ændrede adfærd, der stilles krav om. 

Dette grundvilkår bliver sjældent tænkt ind de forskellige implementeringsmodeller. På dette års DIN- konference viste Byron J. Powell i sin analyse af 68 forskellige implementeringsstrategier publiceret mellem 1995 og 2011, at kun 2 af strategierne havde de byggede omgivelser med som et parameter. 

Jeg vil argumentere for, at bygningerne og deres arkitektur er en faktor, som kan betyde forskellen på succes og fiasko for et implementeringstiltag. Og jeg er bekymret for, at vi ikke opdager dette, fordi vi i det daglige er blinde for de byggede omgivelser og ikke får hjælp af implementeringsstrategierne til at få blik for denne faktor.  

Referencer:
Powell, Byron J., et al. "A compilation of strategies for implementing clinical innovations in health and mental health." Medical Care Research and Review69.2 (2012): 123-157.
Powell, Byron J. Building Blocks for Effective Implementation: Developing, Refining, and Applying a Compilation of Implementation Strategies (2016). Power point presentation on DIN - Year conference 2016 <<.

Redaktør