2016, 1 - oktober

Kommende arrangementer

Dansk ImplementeringsNetværk

Aalborg Universitet d. 31.10. kl. 11.00-14.00.

For Forskere: Fokus er på netværksopbyggende arbejde, faglige oplæg og diskussioner.

Tilmelding til Torsten Conrad på toc@learning.aau.dk

 

Global Implementation Conference

20. til 21. juni 2017 i Toronto.

https://gic.globalimplementation.org/

 

Konference den 24. oktober

Rambøll afholder konference i Ørestaden i København d. 24. oktober i samarbejde med Dean Fixen.  Arrangementet er gratis.

Program

8.30                     Kaffe

9.00                     Velkomst ved senior director Nicolaj Ejler, der præsenterer Rambølls nye studie af implementering

9.25                     Dean L. Fixsen, key note speaker:

"Implementation:  Bringing science into results – how to change behavior in practice"

10.45                  Dialog med Dean L. Fixsen

11.00                  Afslutning

Tilmelding til Jeppe Ostersen: jepo@ramboll.com eller Marianne Delcomyn: mrad@ramboll.com

 

 

Ny bestyrelse

 

Siden sidste nyhedsbrev har vi konstitueret en ny bestyrelse i DIN. Bestyrelsen består af ni medlemmer fra forskningsverdenen, staten, regioner og kommuner samt den private sektor.

Den brede sammensætning afspejler vores mål om at bygge bro mellem forskning og praksis for at fremme implementering som en særskilt disciplin inden for velfærdsforskning, -praksis og -uddannelse.

Bestyrelsen består både af personer, der har siddet med gennem flere år, og en række nye bestyrelsesmedlemmer, der skal bidrage med ny inspiration og viden.

Et af de centrale fokuspunkter for vores arbejde er at skærpe medlemmernes udbytte af DIN gennem forskellige aktiviteter.

Vi sætter bl.a. ekstra ind for at sikre, at vi gennem DINs nyhedsbrev, DINs LinkedIN gruppe og DINs hjemmeside giver et bredt overblik over, hvad der er på implementeringsagendaen.Både hvad angår kurser, konferencer, ph.d. forsvar, ny viden, interessante artikler mv.  

Endvidere har  bestyrelsen fx  valgt at understøtte etableringen af ERFA-grupper for at fremme udvekslingen af erfaring og viden om implementering.

 Vi vil rigtig gerne have jeres input til, hvordan vi bedst kan skærpe viden og udveksle erfaringer om implementering. Skriv gerne med gode ideer til: DanskImplementering@gmail.com

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

http://implementering-dk-dk.dev.amanti.dk/kontakt/

 

 

 

Etablering af ERFA- grupper

Har du erfaring med implementering, og har du lyst til at være en del af en ERFA- gruppe om emnet?

Hvis du har en idé til et område af arbejdet med implementering, som du vil gerne vil mødes med kolleger og udveksle erfaringer om, så kontakt DIN bestyrelse på DanskImplementering@gmail.com

Vi kan hjælpe dig med at starte en ERFA – gruppe op.

En ERFA- gruppe er et netværk, der kan danne basis for at: 

 • Udveksle erfaringer om implementering i praksis.
 • Dele viden og resultater.
 • Få ny viden om aktuelle temaer, udviklinger og værktøjer. 
 • Få inspiration, hjælp og sparring til implementeringsprocesser.

En ERFA- gruppe kan bl.a. bestå af:

 • Deltagere med arbejdsopgaver og ansvar inden for implementering.
 • Professionelle, der ønsker at dele deres viden med kollegaer.
 • Studerende, som søger professionelle praktikere.

DIN bestyrelse hjælper gerne med:

 • At oprette en intranetplatform til gruppen.
 • At formidle information fra gruppen på LinkedIn, DIN-hjemmesiden og i DIN-nyhedsbreve. 
 • Viden om implementeringsfeltet.
 • Kobling til andre netværk, forskere og praktikere.

 

White paper om implementering

I begyndelsen af september lancerede Rambøll et white paper om implementering. Ambitionen har været at gøre en bredere kreds opmærksomme på de muligheder og forståelsesrammer, som implementeringsforskningen tilbyder.

Forfatterne håber at kunne give inspiration til de aktører, der arbejder med implementering i det offentlige. I forbindelse med udarbejdelsen er der gennemført en interviewundersøgelse blandt 30 offentlige ledere i Nordeuropa.

Konklusionen er, at policy-implementering netop nu præges af nye tanker og handlinger, der flere steder er inspireret af Implementation Science. 

White paper'et kan downloades her:

http://www.consulting.ramboll.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/18558/p/p-0036/t/page/fm/0

 

Ph.d. afhandling

Implementering af ny viden i en akutmodtagelse

I sin nyligt forsvarede ph.d. afhandling peger Jeanette Wassar Kirk på, at der kan være problemer med at implementere evidensbaseret viden i plejen og behandlingen af patienterne, og hun argumenterer for, at det har både menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser.

 

Hun undersøger kulturens betydning for implementeringen af screeninger og retningslinjer i en akutmodtagelse på et af Region Hovedstadens hospitaler. Begreberne flow kultur og flow-stoppere danner baggrund for at forstå, hvordan evidensbaseret viden i form af screeninger og retningslinjer enten inkluderes eller ekskluderes i akutmodtagelsen – og derved ikke implementeres.  

 

Afhandlingen konkluderer, at det er essentielt for implementeringen, om de sundhedsprofessionelle opfatter den viden, de skal implementere, som en fordel for flow eller som en flow-stopper.

 

Jeanette Wassar Kirk fremhæver vigtigheden af at kende til lokal kultur og kontekst, når implementeringen af fx evidensbaserede screeninger og retningslinjers skal iværksættes. Hun understreger også, at de tiltag, der skal implementeres langtfra er hverken objektive eller neutrale, men skal ses i den kontekst, de indgår i.

 

Afhandlingen konkluderer desuden, at disses vilkår for implementering rækker på tværs af forskellige sektorer.

 

Jeanette Wassar Kirk fra Klinisk Forskningscenter forsvarede sin Ph.d. afhandling "Flow kultur og flow-stoppere - præmisser for implementering af screeninger og retningslinjer i sundhedsvæsenet" den 22. august på DTU.

 

Kontakt Jeanette på e-mail: jeanette.wassar.kirk@regionh.dk hvis du ønsker at få afhandlingen tilsendt.

 

Ny redaktør på DIN nyhedsbrev

Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital står fremover for at redigere og udsende nyhedsbrevet.

Hvis du har kommentarer eller indlæg til nyhedsbrevet, kan du skrive til:

Henriette Møller: henriette.moeller.02@regionh.dk

Annemette Lindholm Svensson: annemette.lindholm-svensson@regionh.dk

 

 

 

Redaktør