​​​​​

Om Klinisk Forskningsafdeling

Vi forsker for lighed i sundhed og et sammenhængende patientforløb både under og efter en hospitalsindlæggelse.

Vores ekspertområder

 • Biologisk aldring og inflammation
 • Implementerings- og organisationsforskning
 • Tværsektorielle patientforløb
 • Rehabilitering, træning og genoptræning
 • Multisygdom og polyfarmaci
 • Optimering af patientforløb for ældre og akutte medicinske patiente

Vi forsker tværfagligt med fokus på hospitalets strategiske indsatsområder

 • Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser
 • Forskning i akutte patientforløb
 • Forskning og innovation tæt på klinikken

Vi understøtter forskningen på hospitalet, bl.a. via

 • Statistisk rådgivning ifm. forskningsprojekter
 • Adgang til kliniske forsøgsrum og laboratorier
 • Administrativ støtte til Forskningsrådet, Forretningsudvalget og Forskningspraksisudvalget
 • Forskningsdag og Sygeplejesymposium for alle medarbejdere på hospitalet
 • Registrering af forskningsaktivitet og årlig forskningsevaluering på baggrund af data fra forskningsportalen PURE

Undervisning

 • Vi underviser præ- og postgraduate universitetsstuderende
 • Vi udbyder Ph.D.-kurser, bl.a. i implementeringsforskning og klinisk medicinsk forskning
 • Vi underviser hospitalets egne professionsbachelorer
 • Vi underviser på workshops for diverse interessenter om fx forskningsmetoder

Redaktør