Om Klinisk Forskningsafdeling

Vi forsker for lighed i sundhed og et sammenhængende patientforløb både under og efter en hospitalsindlæggelse.

Vores ekspertområder er:

 • Biologisk aldring og inflammation
 • Implementeringsforskning og tværsektorielle patientforløb
 • Rehabilitering
 • Multisygdom og polyfarmaci.

Vi er en tværfaglig forskningsafdeling med fokus på at styrke Hvidovre Hospitals strategiske indsatsområder:

 • Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser
 • Forskning i akutte patientforløb
 • Forskning og innovation tæt på klinikken.

Klinisk Forskningsafdeling understøtter forskningen på hospitalet blandt andet via:

 • Statistisk rådgivning i forbindelse med forskningsprojekter
 • Adgang til kliniske forsøgsrum og laboratorier
 • Administrativ støtte til Forskningsrådet, Forretningsudvalget og Forskningspraksisudvalget
 • Årlig afholdelse af Forskningsdag og Sygeplejesymposium
 • Registrering af forskningsaktivitet og årlig forskningsevaluering på baggrund af data fra forskningsportalen PURE
Redaktør