Kort om Klinisk Forskningsafdeling

Vi forsker for lighed i sundhed og datadreven forebyggelse af sygdom. Vi har særligt fokus på ældre mennesker med kroniske sygdomme, socialt udsatte og mennesker, der indlægges akut på hospitalet.

Vi forsker i risikofaktorerne for at udvikle sygdom, i tidlig opsporing af sygdom samt i særlige indsatser og patientforløb, der kan personaliseres for at hjælpe den enkelte patient - i samarbejde med fx kommunerne.

Vores ekspertområder er:

  • Biologisk aldring og inflammation
  • Implementeringsforskning og tværsektorielle patientforløb
  • Biostatistik
  • Multisygdom og polyfarmaci.

Vi er et tværfagligt forskningscenter med fokus på at styrke Hvidovre Hospitals strategiske indsatsområder:

  • Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser
  • Forskning i akutte patientforløb
  • Forskning og innovation tæt på klinikken.
Redaktør