Forskningsmetoder

​​Vi forsker i at forebygge sygdomme, og vi arbejder med hele processen - fra den gode idé til det endelige forskningsresultat. Forskningen kan foregå som klinisk forskning tæt på patienten, som registerforskning, hvor vi ser på data fra mange me​nnesker, eller som forskning i laboratoriet, hvor vi undersøger prøver fra patienterne.​

Redaktør