Registerforskning

​I registerforskningen ser man på data fra store grupper af mennesker, f.eks. patienter med en bestemt sygdom.

Registerforskning anvender oplysninger fra store patientgrupper i offentlige registre til at få ny viden om samfundet og sygdomme. Registerforskning bruges også sammen med interviewundersøgelser og kliniske forsøg til at få en dybere indsigt i sygdom og sundhed.

HNPCC-registret forsker vi i den arvelige type tyktarmskræft HNPCC (Hereditær Non-Polypose Colorektal Cancer) og​ anvender registerforskning til at forbedre forebyggelsen af arvelig tarmkræft. Oplysninger fra mange patienter sikrer, at de rigtige patienter får tilbudt kontrolbesøg, og at man i laboratoriet kan undersøge nye genetiske markører.   

Patienter med HNPCC har forøget risiko for at få kræft i blandt andet tarmen, men ved at gå til regelmæssige undersøgelser, kan patienternes risiko holdes under kontrol, så kun få bliver syge. 

Redaktør