​​​​​​​​​​​​​​​

Ph.d.-projekter og postdocs i regi af ACUTE CAG

Eksempler på projekter, der er støttet og igangsat i regi af ACUTE CAG for at understøtte forskningsområder med fokus på aldring, akutte patientforløb og resilience.

Ph.d.-studerende direkte samfinansieret af CAG'en

 • Nikolaj Normann Holm: "Register-based disease trajectories in cardiovascular conditions compared to trajectories in cardiovascular conditions complicated by psychiatric conditions". Indskrivelse på DTU i 2021. Vejledere: Anders Stockmarr, Ove Andersen, Bjarne Ersbøll, Kim Dalhoff og Anne Frølich. 

 • Izzet Altintas: "Prognostic biomarkers, clinical measurements, radiologic findings, and quantitative measurements in acute patients with signs of Deep Venous Thrombosis (DVT)". Indskrivelse på KU i 2021. Vejledere:  Ove Andersen, Lene Juel Rasmussen og Kasper Iversen.

 • Baker Jawad: "Identification and testing of invasive and non-invasive biomarkers to prognosticate the recovery capacity of frail elders, and ageing multimorbid patients during and after acute illness". Formål: At bestemme den biologiske alder baseret på store medicinske og sociologiske kohorte-data samt anvende modellen til at beregne Resolutions-indeks som udtryk for patienters aktuelle kompensatorisk kapacitet under akut sygdom. Vejledere:  Ove Andersen, Jan Nehlin, Thomas Kallemose og Jesper Eugen Olsen. 

Ph.d.-studerende initieret under CAG-samarbejdet

 • Ida Hagen Storgaard, indskrevet på KU i 2022

 • Olivia Bornæs, indskrevet på KU i 2022

 • Rikke Lundsgaard Nielsen, indskrevet på KU i 2020

De nævnte ph.d. -studerende er indskrevet med styregruppemedlemmer som vejledere, som i det daglige supporteres af erfarne forskere, hvor nogle få er fremhævet herunder:

Postdocs​

 • Aino Leegaard Andersen

 • Esben Iversen

 • ​Helle Gybel Juul-Larsen

 • Jon Durhuus

 • Juliette Tavenier

 • Line Jee Hartmann Rasmussen​

 • Morten Baltzer Houlind

Seniorforskere

 • Claus Desler Madsen

 • Jan Nehlin

 • Jeanette Wassar Kirk

Redaktør