​​​​​​​​​​​

Ph.d.-projekter og postdocs i regi af ACUTE CAG

Eksempler på projekter, der er støttet og igangsat i regi af ACUTE CAG for at understøtte forskningsområder med fokus på aldring, akutte patientforløb og resilience.

Ph.d.-studerende direkte samfinansieret af CAG'en

  • Nikolaj Normann Holm: "Register-based disease trajectories in cardiovascular conditions compared to trajectories in cardiovascular conditions complicated by psychiatric conditions". Indskrivelse på DTU i 2021. Vejledere: Ove Andersen, Bjarne Ersbøll, Kim Dalhoff og Anne Frølich.
  • Anne Kathrine Pedersen: "Identification of biomarker, organ dysfunction, and drug accumulation in acute care". Indskrivelse på KU i 2020. Vejledere: Ove Andersen, Kim Dalhoff og Anja Boisen.
  • Izzet Altintas: "Prognostic biomarkers, clinical measurements, radiologic findings, and quantitative measurements in acute patients with signs of Deep Venous Thrombosis (DVT)". Indskrivelse på KU i 2021. Vejledere: Lene Juel Rasmussen, Kasper Iversen og Ove Andersen.
  • Ph.d. stud. Baker Jawad: "Identification and testing of invasive and non-invasive biomarkers to prognosticate the recovery capacity of frail elders, and ageing multimorbid patients during and after acute illness". Formål: At bestemme den biologiske alder baseret på store medicinske og sociologiske kohorte-data samt anvende modellen til at beregne Resolutions-indeks som udtryk for patienters aktuelle kompensatorisk kapacitet under akut sygdom.

Ph.d.-studerende initieret af CAG-samarbejdet

  • Jeppe Vibæk Jensen: Indskrevet på KU i 2021.
  • Esben Iversen: Indskrevet på KU i 2021. 
  • Ida Hagen Storgaard: Indskrevet på KU i 2022. 
De nævnte ph.d. -studerende er indskrevet med styregruppemedlemmer som vejledere, som i det daglige supporteres af erfarne forskere, hvor nogle få er fremhævet herunder:

Postdocs
Morten Baltzer Houlind
Helle Gybel Juul-Larsen
Aino Leegaard Andersen
Jon Durhuus
Juliette Tavenier

Seniorforskere
Claus Desler Madsen
Line Jee Hartmann Rasmussen
Jeppe Dyrberg Andersen 
Jan Nehlin
Redaktør