​​​​​​​​​​​

Ph.d.-projekter og postdocs i regi af ACUTE CAG

Eksempler på projekter, der er støttet og igangsat i regi af ACUTE CAG for at understøtte forskningsområder med fokus på akutte patientforløb og resilience.

Tre ph.d.-projekter under ACUTE CAG

ACUTE CAGs styregruppe har udvalgt tre ph.d.-projekter, som samfinansieres af CAG'en på baggrund af projekternes bidrag til ACUTE CAGs forskningsmål, herunder et højt niveau af tværfaglighed og samarbejde mellem CAG'ens forskningsgrupper:

  1. Nikolaj Normann Holm: "Register-based disease trajectories in cardiovascular conditions compared to trajectories in cardiovascular conditions complicated by psychiatric conditions". Indskrivelse på DTU i 2021. Vejledere: Ove Andersen, Bjarne Ersbøll, Kim Dalhoff og Anne Frølich.
  2. Anne Kathrine Pedersen: "Identification of biomarker, organ dysfunction, and drug accumulation in acute care". Indskrivelse på KU i 2020. Vejledere: Ove Andersen, Kim Dalhoff og Anja Boisen.
  3. Izzet Altintas: "Prognostic biomarkers, clinical measurements, radiologic findings, and quantitative measurements in acute patients with signs of Deep Venous Thrombosis (DVT)". Indskrivelse på KU i 2021. Vejledere: Lene Juel Rasmussen, Kasper Iversen og Ove Andersen.

Øvrige forskningsprojekter

Postdoc Morten Baltzer: "Individuelt optimerede ordinationer af renale risikolægemidler hos ældre medicinske patienter" (OptiRenalRisk). Formål: At optimere ordinationen af renalt udskilte lægemidler hos akutindlagte ældre medicinske patienter. 

Postdoc Helle Gybel: "Optimering af forløbet efter en akut medicinsk indlæggelse for patienter med multisygdom – aldringsprocessens betydning". Formål: At undersøge hvordan accelereret aldring, inklusive ophobningen af kroniske sygdomme, påvirker patientforløbet efter akut indlæggelse.

Ph.d. stud. Baker Jawad: "Identification and testing of invasive and non-invasive biomarkers to prognosticate the recovery capacity of frail elders, and ageing multimorbid patients during and after acute illness". Formål: At bestemme den biologiske alder baseret på store medicinske og sociologiske kohorte-data samt anvende modellen til at beregne Resolutions-indeks som udtryk for patienters aktuelle kompensatorisk kapacitet under akut sygdom.

Ph.d. stud. Rikke Lundsgård: "Underernæring og nedsat appetit hos ældre medicinske patienter - optimeret diagnosticering og farmakologisk modulering af det endocannabinoide system". Formål: At undersøge et nyt appetitmål og diagnosticeringstilgange til underernæring samt potentialet af farmakologisk appetitstimulering hos ældre patienter med underernæring.

Ph.d. stud. Aino Andersen: "Optimering af patientforløb for akutindlagte ældre risikopatienter". Formål: At identificere risikopatienter allerede under indlæggelse, så relevante tværsektorielle interventioner kan igangsættes. Underernæring og uhensigtsmæssig medicinering er hyppigt forekommende blandt ældre medicinske patienter og associeret med alvorlige konsekvenser.

Redaktør