​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ACUTE CAG

Klinisk Forskningsafdeling og Akutmodtagelsen  indgår sammen med Center for Sund Aldring på Københavns Universitet i forskningssamarbejdet ACUTE CAG.

Baggrund

Det er ofte vanskeligt at behandle akut sygdom hos en multisyg person, fordi den akutte sygdom skaber ubalance i forhold til de kroniske sygdomme, patienten i forvejen lider af.

De forskellige lægemidler, patienten får udskrevet, kan desuden påvirke hinanden, så man ikke opnår den ønskede effekt. Det øger risikoen for bivirkninger og for et dårligere resultat af behandlingen.

Biomarkører og biologisk alder

Ved hjælp af biomarkører - fx blodprøvesvar og information om medicinforbrug, livsstilsfaktorer og kroniske sygdomme - kan man måle patientens biologiske alder. Den giver præcis information om, hvorvidt og hvordan patienten vil tage imod en given behandling. 

ACUTE CAG

ACUTE CAG står for "Prognostication of Acute Recovery Capacity".

ACUTE CAG skal videreudvikle og forfine målingen af biologisk alder ved at identificere, kombinere og teste forskellige biomarkører. Resultaterne skal bruges til at udvikle individualiserede behandlinger og personlige lægemidler, der kan tages i brug fra det øjeblik, en patient indlægges akut. 

Hvis en patient fx bliver indlagt med en kraftig infektion, og det viser sig, at den biologiske alder er 20 år ældre end den faktiske, kan lægerne tilrettelægge behandling og rehabilitering, så man tager højde for dette. Herved kan man dels øge sandsynligheden for, at behandlingen virker efter hensigten, og dels undgå at patienten senere bliver genindlagt.

30 professorer er tilknyttet ACUTE CAG, og de skal på baggrund af deres specialer byde ind med, hvilke biomarkører, det er relevant at måle på. Forskerne forventer, at måleredskabet for biologisk alder vil komme til at indeholde op mod 50 biomarkører, der samles i et Index, som udtrykker en patients individuelle restitueringskapacitet.  

Kontakt

Professor Ove Andersen, Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital  ove.andersen@regionh.dk

Professor Lene Juel Rasmussen, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet  lenera@sund.ku.dk

Stabschef Linda Andresen, Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital linda.camilla.andresen@regionh.dk

Læs mere  

Greater Copenhagen - Clinical Academic Groups

Generelt om CAGs

Clinical Academic Groups, CAGs udnævnes af partnerskabet Greater Copenhagen Health Science Partners. Partnerne er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet.

CAGs består af forskere og klinikere fra partnernes institutioner, og målet er at bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater.

Siden 2017 er fire kliniske forskningsgrupper hvert år blevet udnævnt til CAGs.

Den 4. juni 2019 blev ACUTE CAG udnævnt. Gruppen ledes af professor Ove Andersen fra Klinisk Forskningsafdeling på Hvidovre Hospital og professor Lene Juel Rasmussen fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

Redaktør