​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ACUTE CAG - Prognostication of Acute Recovery Capacity

ACUTE CAG videreudvikler og forfiner målingen af biologisk alder ved at identificere, kombinere og teste forskellige biomarkører. Resultaterne bruges til at udvikle individualiserede behandlinger og personlige lægemidler, der kan tages i brug fra det øjeblik, en patient indlægges akut. ​

Baggrund

Det er ofte vanskeligt at behandle akut sygdom hos en multisyg person, fordi den akutte sygdom skaber ubalance i forhold til de kroniske sygdomme, patienten i forvejen lider af.

De forskellige lægemidler, patienten får udskrevet, kan desuden påvirke hinanden, så man ikke opnår den ønskede effekt. Det øger risikoen for bivirkninger og for et dårligere resultat af behandlingen.

Ved hjælp af biomarkører - fx blodprøvesvar og information om medicinforbrug, livsstilsfaktorer og kroniske sygdomme - kan man måle patientens biologiske alder. 

CAG’ens rammeområder

  • Aldring og Senescens: Translationel forskning med fokus på senescens, metabolisme, inflammation, vævsskade og funktionsnedsættelser.
  • Optimering af akutte patientforløb: Klinisk forskning og implementeringsforskning med fokus på test af effekt og feasibility i komplekse interventioner og indsatser på tværs af sektorer og professioner.
  • En aldrende befolkning: Epidemiologisk forskning med fokus på sygdomsudvikling og håndtering af multimorbiditet ved brug af clustermodeller baseret på nationale sundhedsregistre og biobanker under ACUTE CAG.
  • Fremtidens sundhedsvæsen: Udviklingen i social- og sundhedsydelser i et nationalt og globalt perspektiv med metoder fra organisationsforskning, sociologi og sundhedsøkonomi.

Udvalgte projekter under rammeprogrammerne  

  • National undersøgelse af udvidet konsultation for komplekse multimorbide patienter med deltagelse af Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med inklusion af 20.000 patienter hos 600 praktiserende læger.
  • Etablering af forskningsbiobanker for akutkohorter på bl.a.  Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital. 
  • Udvikling og implementering af ny triage-proces, I-DEPT, for akutte patienter. Implementeret i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

ACUTE CAGs forankring i institut- og hospitalsmiljøer 

ACUTE CAGs styregruppe repræsenterer organisatorisk forskning, klinisk forskning, grundvidenskabelig forskning, samfundsvidenskabelig forskning og implementeringsforskning.
Styregruppen er sammensat af forskningsaktive professorer, som tilfører ACUTE CAG ressourcer via deres respektive forskningsgrupper samt ressourcer i form af bl.a. kliniske forsøgsfaciliteter, laboratorier, statisk bistand og infrastruktur i samarbejde med CAG’ens andre netværksmedlemmer.

Generelt om CAGs

Clinical Academic Groups, CAGs udnævnes af partnerskabet Greater Copenhagen Health Science Partners. Partnerne er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet.

CAGs består af forskere og klinikere fra partnernes institutioner, og målet er at bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater.

Kontakt

Professor Ove Andersen, Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital  ove.andersen@regionh.dk

Professor Lene Juel Rasmussen, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet  lenera@sund.ku.dk

Stabschef Linda Andresen, Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital linda.camilla.andresen@regionh.dk

Læs mere  

Greater Copenhagen - Clinical Academic Groups

Redaktør