Undgå smitte

​God håndhygiejne er vigtig for at undgå, at infektioner spreder sig. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​

Håndvask 

God håndhygiejne er vigtig, fordi det forebygger smittespredning. Det gælder især på et hospital, hvor der er svækkede mennesker, som er meget modtagelige for infektioner. Hvis vi ikke har rene hænder, er der større risiko for, at vi smitter hinanden med sygdomme. Det er derfor vigtigt, at du både som patient, men også som pårørende har en god håndhygiejne. 

Personalet har i deres arbejde stort fokus på håndhygiejne, men du og dine pårørende kan også gøre en indsats, så smittespredning ikke opstår.
Vi beder dig derfor om at bruge håndsprit på dine hænder, før du forlader din sengestue. 

Der kan stadig være bakterier og virus på hænderne, selvom de ser rene ud.
Er dine hænder synligt snavsede eller fugtige, skal du både vaske og spritte dem.

Hvis du er patient, skal du spritte eller vaske hænder: 
  • før du forlader din stue
  • før du spiser
  • før du tager drikkevarer fra drikkevognen. 

Du skal både vaske og spritte hænder: 
  • når du har været på toilettet
  • når du har pudset næse
  • efter du har rørt ved sår, forbindinger, dræn eller katetre.  

Vask hænder

Vask hænder før måltider, ved berøring af madvarer, efter toiletbesøg, efter host, nys og næsepudsning, efter kontakt med spyt, blod, næseflåd, opkast og lignende, og efter al kontakt med andre patienter. 

Sådan gør du

Brug koldt vand og sæbe i min. 15 sek. Kom sæben på de våde hænder og fordel den grundigt på håndryg, håndflade, på og mellem alle fingre og om håndled.
Skyl sæben grundigt af. Tør hænder med engangshåndklæde. Luk vandhanen med engangshåndklæde.

Håndsprit

Afspritning af hænder anbefales frem for håndvask, når dine hænder er tørre og synligt rene. Brug 2-3 tryk fra dispenseren og gnid ind på samme måde som sæbe, indtil hænderne er tørre (ca. 30 sekunder). 

Anden smitteforebyggelse

Udover at forebygge almindelig smitte har hospitalet også fokus på særlige grupper af mikroorganismer. Det kan f.eks. være modstandsdygtige bakterier eller virus, der kan give Roskildesyge. Derfor stiller vi dig måske spørgsmål om udlandsophold og lignende. Måske skal du podes.

​I nogle tilfælde kan der blive tale om isolation, som er enestue,​ og hvor der er særlige forholdsregler for dig og personalet. Hvis det bliver aktuelt, vil du få mere information fra personalet

Redaktør