Infektionsmedicinsk Afdeling - kort fortalt

​Infektionsmedicinsk Afdeling varetager behandling af patienter med infektioner og udredning af patienter, der mistænkes at fejle en kritisk sygdom.​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​Vi er landets største infektionsmedicinske afdeling og specialister i at behandle infektionsmedicinske sygdomme. ​​

Afdeli​ngen består af følgende:

  • Infektionsmedicinsk Sengeafdeling med plads til 24 patienter, hvor 2 pladser er semi-intensive pladser
  • Infektionsmedicinsk Ambulatorium med 13.000 besøgende årligt
  • Diagnostisk Enhed, der varetager udredning af patienter, som er mistænkt for en kritisk sygdom
  • Indvandrermedicinsk Klinik, som varetager udredning af patienter med anden etnisk herkomst end dansk
  • En forskningsenhed​
Infektionsmedicinsk Afdeling varetager også det østdanske beredskab for alvorlige, smitsomme sygdomme. ​

Afdelingen vareta​ger uddannelse af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer.

Afdelingen vægter at uddanne og kompetenceudvikle det uddannede personale, og der er prioriteret efteruddannelse, temadage og ​kursustilbud. 

Uddannelse af studerende og elever 

Hvidovre Hospital er et universitetshospital, som varetager uddannelse af personale. I afdelingen vil du derfor som patient møde personer under uddannelse. Nogle er tidligt i uddannelsesforløbet og skal se, høre og have forklaret tingene, hvorfor de følges sammen med en uddannet, ved pleje og behandlingstiltag. 
Redaktør