​​​

Forskning

​Afdelingen er forskningsaktiv med selvstændige forskningsgrupper på områderne virologi, vaccine, immu​nologi, epidemiologi og lægemiddelafprøvning inden for infektionssygdomme.

Forskning prioriteres højt i Infektionsmedicinsk Afdeling og er en naturlig del af afdelingens dagligdag og alle personalegruppers arbejde.

Infektionsmedicinsk Afdeling beskæftiger mere end 20 post doc’s, Ph.D studerende, specialestuderende og forskningsårsstuderende.
Afdelingen publicerer årligt mere end 50 artikler i nationale og internationale tidsskrifter.

Forskningen i Infektionsmedicinsk Afdeling er organiseret i følgende hovedgrupper:


HIV/AIDS
 • Fase I-III kliniske lægemiddelforsøg
 • Kardiovaskulær risiko
 • Epidemiologi (Den Danske HIV Kohorte, Eurosida)
 • ​Immunologi

Virus hepatitis
 • Fase II-III kliniske lægemiddelforsøg (HCV)
 • Epidemiologi (DANHEP)
 • Virologi (CO-HEP)

Clostridium difficile infektion

 • Fase II-III kliniske lægemiddelforsøg (HCV)
 • Vaccinationsstudier

Bakteriæmi
 • Populationsbaseret epidemiologi

Genetik
 • Genetisk disposition for infektioner

Indvandrermedicin
 • Multisygdom hos indvandrere
 • Helbredsproblemer, sundhedsadfærd og kontakt til sundhedsvæsenet blandt indvandrere

Diagnostik ved mistanke om alvorlig sygdom

Sygeplejeforskning
 • Projekt om isolation
 • ​Projekt om brugerinddragelse

​​Mere om vores forskning

Læs mere om afdelingens forskningsaktiviteter og -p​rojekter i forskningsregistreringssystemet PURE.

Kontakt

​For yderligere oplysninger omkring forskning​:​

Professor, overlæge, dr. med. 
Thomas Benfield
Område: HIV/AIDS, bakteriæmi, epidemiologi, genetik, Eurosida, klinisk lægemiddelafprøvning

Professor, overlæge
Jens Bukh
Område: Hepatitis virology, CO-HEP

Overlæge, phd
Ann-Brit Eg Hansen
Område: HIV / AIDS, HCV, epidemiologi

Klinisk lektor, overlæge, dr.med.
Anne-Mette Lebech
Område: HIV / AIDS, kardiovaskulær sygdom

Klinisk lektor, overlæge, dr.med.
Gitte Kronborg
Område: HIV / AIDS, Den Danske HIV Kohorte, Eurosida

Overlæge, phd
Helge Kjersem
Område: Indvandrermedicin

Overlæge, phd
Kim David
Område: Tropemedicin, diagnostik ved mistanke om alvorlig sygdom

Overlæge, dr.med.
Lars Mathiesen
Område: HIV / AIDS, klinisk lægemiddelafprøvning

Overlæge, phd
Morten Helms
Område: Gastrointestinale infektioner, Clostridium difficile, klinisk lægemiddelafprøvning

Klinisk lektor, overlæge, phd
Nina Weis
Område: Hepatitis, DANHEP, klinisk lægemiddelafprøvning

Ledende overlæge, dr.med.
Bjarne Ørskov Lindhardt
Redaktør