Det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme

Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital varetager det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme.​​​

​​​​

Film: højisolation på Infektionsmedicinsk Afdeling


Se filmen, hvor ​​​​en patient frygtes smittet med en farlig sygdom og indlægges på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital i højisolation.​Infektionsmedicinsk Afdeling har altid et beredskab klar til at modtage patienter, der har - eller mistænkes for at have - alment farlige smitsomme sygdomme. Det gælder f.eks. nye former for influenza, hæmoragisk feber, virusinfektioner, SARS/MERS og ebola. 

​​Afdelingen rummer 20 isolationsstuer fordelt på otte sektioner. 

Højisolation

Sektionerne kan hver for sig sættes i højisolationsdrift. Det betyder, at der via ventilationssystemet kan etableres undertryk, som sikrer, at smitte ikke bliver spredt til andre stuer.​

Ved behandling og pleje af patienter indlagt i højisolation vil personalet bære værnemidler i form af heldragt med åndedrætsværn. 
 
Efter endt højisolation bliver stuerne desinficeret, så der ikke opstår smittespredning. Alt brugt materiale fra stuen bliver desinficeret og bortskaffet. 

Visitation til højisolation

Visitation af patienter til højisolation vil hovedsageligt foregå via Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) til infektionsmedicinsk bagvagt.

Der er et tæt samarbejde mellem AMK og Infektionsmedicinsk Afdeling, som sikrer at den rette behandling af patienter, mistænkt for smitsomme sygdomme, iværksættes hurtigst muligt.
Redaktør