​​​​

Det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme

Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital varetager det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme.​​​

Film: højisolation på Infektionsmedicinsk Afdeling


Se filmen, hvor ​​​​en patient frygtes smittet med en farlig sygdom og indlægges på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital i højisolation.


I videoen vises det, hvordan det foregår, når en patient bliver indlagt i højisolation på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital

Overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Gitte Kronborg, fortæller, at der jævnligt dukker nye sygdomme op. Under SARS-udbruddet i 2003 bredte smitten sig meget hurtigt fra Kina til den vestlige verden gennem menneskelig trafik.

Vi har et beredskab i Danmark for alvorlige, smitsomme sygdomme, fordi der over de sidste 10 år er dukket flere nye og til dels dødelige forløb med sygdomme op, som vi ikke har kendt tidligere.

En patient frygtes smittet med farlig virus

I videoen følger vi Henrik Jensen, der bliver syg efter at have været på arbejdsrejse i Kina. Han har befundet sig på nogle gårde ude på landet, hvor han har arbejdet med høns. Henrik bliver hentet i ambulance og bliver kørt til indlæggelse i højisolation på Infektionsmedicinsk Afdeling.

Stuen gøres klar

Når der bliver meldt en patient, hvor man mistænker en alvorlig, meget smitsom sygdom, bliver den vagthavende læge i afdelingen kontaktet. Herefter gøres stuen klar til at modtage patienten. Der skal etableres et undertryk på stuen. Dette kan først etableres, når alle patienter er ude fra den sektion, der skal bruges til højisolation. Når alle patienter er ude, låser personalet af og sikrer, at alle døre er låst.

Personalet på afdelingen skal have højisolationsdragter på. Det er dragter, som dækker hele kroppen. Personalet er trænet i at samle dragten hurtigt og tage den korrekt af.

Patienten bliver undersøgt

Det vil typisk være en læge og en sygeplejerske, der tager imod patienten. De er iklædt personlige værnemidler og har mulighed for at overvåge patienten, måle blodtryk, puls, temperatur, tage blodprøver og røntgenbilleder. På den måde foregår tingene som med enhver anden patient, der kommer ind, blot i nogle rammer, som skærmer omgivelserne og personalet for smitterisiko.

Det er vigtigt, at patienten er godt informeret undervejs i forløbet. Hvorfor ser stuen ud som den gør, hvorfor har personalet særlige dragter på, og hvorfor låser de døren til stuen, når de kommer ind.

I videoen bliver patienten Henrik podet i svælget, og prøven sendes til undersøgelse for influenza og andre vira. Der bliver også taget røntgenbilleder. Henrik skal forblive i isolation natten over, til der er kommet svar på influenzaprøverne. Dagen efter bliver han udskrevet. Lægen mener, der er tale om en banal virus, og Henrik skal ikke være bekymret for at smitte sin familie.Infektionsmedicinsk Afdeling har altid et beredskab klar til at modtage patienter, der har - eller mistænkes for at have - alment farlige smitsomme sygdomme. Det gælder f.eks. nye former for influenza, hæmoragisk feber, virusinfektioner, SARS/MERS og ebola. 

​​Afdelingen rummer 20 isolationsstuer fordelt på otte sektioner. 

Højisolation

Sektionerne kan hver for sig sættes i højisolationsdrift. Det betyder, at der via ventilationssystemet kan etableres undertryk, som sikrer, at smitte ikke bliver spredt til andre stuer.​

Ved behandling og pleje af patienter indlagt i højisolation vil personalet bære værnemidler i form af heldragt med åndedrætsværn. 
 
Efter endt højisolation bliver stuerne desinficeret, så der ikke opstår smittespredning. Alt brugt materiale fra stuen bliver desinficeret og bortskaffet. 

Visitation til højisolation

Visitation af patienter til højisolation vil hovedsageligt foregå via Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) til infektionsmedicinsk bagvagt.

Der er et tæt samarbejde mellem AMK og Infektionsmedicinsk Afdeling, som sikrer at den rette behandling af patienter, mistænkt for smitsomme sygdomme, iværksættes hurtigst muligt.
Redaktør