​​​

Om Infektionsmedicinsk Sengeafdeling

​​I Infektionsmedicinsk Sengeafdeling er vi specialister i at behandle infektionsmedicinske sygdomme.

Vi har 20 isolationsstuer og varetager det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme.
Vi modtager også patienter, hvor sygdommen kræver isolation, og hvor der er behov for en særlig observation, pleje og behandling.​​
Vi har plads til 24​ patienter, hvoraf to pladser er til semiintensive patienter.

Hvis du ska​​l indlægges i afdelingen​

Når du ankommer til afdelingen, vil du blive modtaget af en sygeplejerske. Du bliver vist til rette i afdelingen og får den hjælp, du har behov for. Du er velkommen til at bruge dit eget tøj. Har du ikke selv medbragt toiletsager, badekåbe, sko og tøj, er det en god idé at bede dine pårørende om at tage det med til dig. Du får et skab med nøgle til dine personlige ejendele. 

Vi lægger i afdelingen vægt på, at patienterne føler sig godt informeret, og at indlæggelsen forløber så tilfredsstillende som muligt. I afdelingen har det stor betydning at inddrage dit netværk og dine pårørende for at sikre den gode indlæggelse og den gode udskrivelse. 

Afdelingen er bygget op med to langsider og har to sygeplejeteams. Dette betyder, at man som indlagt på afdelingen bliver bekendt med det personale, der er i teamet. 

Der vil ligeledes komme fysioterapeuter, læger, laboranter og portører i afdelingen, så du vil møde mange professionelle. 
Vi tilstræber, at det er den samme sygeplejerske og læge, der overordnet varetager din plan med indlæggelsen. 

3 kerneområder​​

Vi har​ stor opmærksomhed på følgende 3 kerneområder: Ernæring, tryksår og forflytning samt hygiejne og isolation.

Sygeplejen afdækker patientens behov ved indlæggelsen og undersøger samtidig, om der er brug for at iværksætte et særligt fokus i plejen og behandlingen på disse områder. 

Hvis man bliver indlagt i isolation, vil personalet informere både dig og dine pårørende om god håndhygiejne, og hvordan man skal forholde sig,​ så smittespredning undgås. 

Vi vil gerne blive bedre – og vil derfor gerne høre din mening om indlæggelsen hos os. Skriv gerne ris og ros​ til os på mail.

​​
Redaktør