Når du er henvist til Infektionsmedicinsk Ambulatorium

Her finder du information om, hvordan det foregår, når du kommer til undersøgelse eller kontrol i ambulatoriet. 

​​

​​​​​​​​

​​​

Vi er specialister i at behandle infektionsmedicinske sygdomme og tropesygdomme, men vi behandler også andre medicinske sygdomme i Infektionsmedicinsk Ambulatorium.

Konsulta​​​​tion

Når du kommer til undersøgelse eller behandling i ambulatoriet, møder du altid en sygeplejerske. Det er ikke hver gang, du vil møde en læge - det afhænger af dit forløb.Vi bestræber os på, at du møder den samme læge og sygeplejerske hver gang og at konsultationerne kan passes ind i din hverdag. 

Vi gør, hvad vi kan, for at din konsultation forløber så tilfredsstillende som muligt, men indimellem kan der være ventetid. Spørg gerne, når du kommer, om der er ventetid, sådan at du eventuelt har mulighed for at gå en tur.

Sådan planlægger vi din beh​andling

Lægen og sygeplejersken lægger en plan for undersøgelse, behandling og information i samarbejde med dig. Du vil ofte få taget blodprøver i forbindelse med dine besøg. Planen og dine prøvesvar noteres i din journal. Du kan se din journal på Sundhed.dk​

Vi lægger vægt på, at du føler dig godt informeret, og at du selv er med til at træffe beslutning om undersøgelse og behandling i det omfang du ønsker det. Du skal endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Medic​​​​in

Hvis der indgår medicin i din behandling, vil du modtage information om, hvordan medicinen virker, og hvordan den skal tages. Du får udleveret skriftlige medicininformationer og medicinlister. Noget medicin udleveres i ambulatoriet. Hvis du er vant til at tage medicin, vil lægen gerne vide hvilken. Det gælder også naturmedicin.

Spørgsmål om dit forløb​​​

I ambulatoriet vil du blive tilknyttet en fast læge og sygeplejerske. Du er altid velkommen til at spørge ind til dit forløb i ambulatoriet.

Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned, så du får svar på de spørgsmål, der trænger sig på.

Afbud

Bliver du forhindret i at komme til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud hurtigst muligt.


Sms-service

Du kan tilmelde dig SMS-service via Borger.dk​

Uden for ambulatoriets åbningstid

Hvis der opstår akut forværring af din sygdom uden for ambulatoriet åbningstid, kan du kontakte egen læge, lægevagten 1813, eller infektionsmedicinsk sengeafdeling på telefon​ 38 62 24 79.

Såda​​n får egen læge besked

Din egen læge vil kunne se din journal på Sundhed.dk

Udveksling af helbredsop​​​lysninger

Du vil blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring ved dit besøg i ambulatoriet, som giver afdelingen mulighed for at modtage og videregive oplysninger om din behandling til eksempelvis pårørende og andre hospitaler. Læs mere om patientrettigheder her.

HIV​​-test

Det er muligt at få foretaget en HIV-test i ambulatoriet uden forudgående henvisning fra egen læge. Vi afgiver ikke svar på en HIV-test i telefonen. Man skal møde personligt på til svar på testen ca. 1 uge efter den er taget.​

​To​​lk

Der er mulighed for at få en tolk med til dit ambulante besøg. Tolken bestilles af personalet. Læs mere om tolke.​
Redaktør