Screening af nyankomne flygtninge

Indvandrermedicinsk Klinik varetager screening af nyankomne flygtninge i Københavns og Frederiksberg Kommune.

Vi foretager generelle helbredsundersøgelser af nyankomne flygtning og formidler undersøgelsesresultaterne patientens egen læge. 

Desuden udarbejder vi en generel helbredsattest (LÆ147F) til kommunens beskæftigelsesafdeling og, for børnenes vedkommende, desuden til Børne- og Familieforvaltningen.

Fakta

Indvandrermedicinsk Klinik har varetaget screeningen af nyankomne flygtninge i København Kommune siden 2016 og for Frederiskberg Kommune siden slutningen af 2019.
Redaktør