Sundhedsvejledere - en ekstra hjælp

​På Indvandrermedicinsk Klinik kan vi spørge dig, om du har brug for ekstra hjælp. Hvis du siger ja, kan du få en sundhedsvejleder. 

Hvis du har brug for ekstra støtte ud over behandlingen i klinikken, kan du få en sundhedsvejleder. En sundhedsvejleder er en person, der taler dit eget sprog og kender din kultur.

En sundhedsvejleder kan for eksempel hjælpe dig med:

  • Gode rå til at spise sundt 
  • Finde et godt sted at lave motion. 
  • At møde andre mennesker i dit lokalområde
  • Give dig gode ideer til at leve bedre med din sygdom.

Sundhedsvejlederne arbejder frivilligt.

Dig og din sundhedsvejleder

Du kan få hjælp fra en sundhedsvejleder i 3 – 6 måneder. Første gang du møder sundhedsvejlederen foregår det på Indvandrermedicinsk Klinik sammen med en af klinikkens medarbejdere. På mødet bliver enige om, hvordan du, din sundhedsvejleder og klinikken kan arbejde sammen. 

Om frivillige sundhedsvejledere

Sundhedsvejledere er frivillige, som selv har etnisk minoritetsbaggrund. Sundhedsvejlederne har deltaget i et kortere uddannelsesforløb om sundhed, etik og jura.

Sundhedsvejlederindsatsen bygger på viden om en gavnlig effekt af spejling og anerkendelse samt viden om hverdagslivets betydning i mestring af sygdom.Redaktør