Dekorativt

Om Indvandrermedicinsk Klinik

I Indvandrermedicinsk Klinik undersøger og behandler vi patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Vi beskæftiger os både med patienternes fysiske, psykiske og sociale problemer.

Kort om klinikken

Indvandrermedicinsk Klinik har til formål at øge lighed i sundhed. Vi ønsker at give en særlig sårbar gruppe patienter samme mulighed for udredning og behandling som andre. Vi arbejder for, at alle uanset sprog, etnicitet og sociale forhold skal være i stand til at leve et godt liv med kronisk sygdom.

Vi vurderer, undersøger og behandler patienter med etnisk minoritetsbaggrund, der har sammensatte problemstillinger. Vi beskæftiger os både med patienternes fysiske, psykiske og sociale problemer og resurser.

Indvandrermedicinsk Klinik er en tværfaglig funktion, hvor du kan få hjælp til din sygdom af flere forskellige personer. På klinikken arbejder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og en farmaceut.

Indvandrermedicinsk Klinik blev oprettet i 2013. Klinikken fungerer som en selvstændig enhed under Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Velkomstpjece

Baggrund

Patienter med etnisk minoritetsbaggrund er overrepræsenterede, hvad angår tidlig funktionsnedsættelse, multimorbiditet, suboptimal medicinadherence samt brug af akutte sundhedstilbud som lægevagt/1813   fremfor forebyggende sundhedstilbud.

Forholdene kan være relaterede til potentielle traumer, besvær med at navigere i sundhedssystemet, ringe uddannelse, social belastning, fysisk opslidende arbejde eller andre sundhedsrelaterede følger af migration.

Den tværfaglige indsatsforegår ambulant og er et supplement til øvrige almene og specialiserede tilbud. 

Vidensdeling

Indvandrermedicinsk Klinik laver forskning, undervisning og anden formidling om indvandrermedicin og tværkulturelle kompetencer. Primære målgrupper er præ- og postgraduate sundhedsprofessionelle i hele regionen samt samarbejdspartnere med det formål at bidrage til hensigtsmæssige patientforløb for sårbare patienter med etnisk minoritetsbaggrund.

Læs mere om Videncenter for fagfolkRedaktør