Forskning

I Indvandrermedicinsk Klinik medvirker vi med vores forskning til at øge viden om sundhedsforhold for indvandrere med fokus på lighed i sundhed. 

Vores forskningsstrategi fokuserer på tværfaglig forskning inden for områderne:

Sundhedstjenesteforskning, fx tværsektorielle forløb og overgange, brug af medicin samt anvendelse af tolk og flersprogligt materiale

Interventioner, fx metodeudvikling via interessentinddragelse samt medicinanamnese og adherencestøtte

Kulturelle kompetencer, fx udvikling af uddannelsesmateriale til sundhedsfaglige på præ- og postgraduat niveau samt E-læring

Infektioner og migration, fx antibiotikaresistens, HIV og TB

Videnskabelige publikationer

Publikationerne fra Indvandrermedicinsk Klinik omhandler blandt andet infektioner og migration, mestring af kroniske sygdomme, (psykisk) traumatologi, smerter og fysioterapi samt deskriptive opgørelser af patientpopulationer i klinikken og Danmark.

Se oversigt over publikationer fra Indvandrermedicinsk Klinik

Forskningssamarbejde

Vi samarbejder med andre relevante aktører inden for området, herunder:

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) ved Københavns Universitet

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, CTP

Klinikken har også mere uformelt samarbejde med flere andre forskningsenheder.


Redaktør