​​​​​​​​

Tolkning

Hvis det er nødvendigt for din undersøgelse eller behandling, vurderer lægen, om der er brug for en tolk.

Alle tolke har tavshedspligt. Det betyder, at tolken ikke må fortælle andre om de ting, du siger. 

Vi bruger for det meste videotolk, men i enkelte tilfælde og ved netværskmøder, er der en tolk tilstede. 

I nogle tilfælde kan personalet hjælpe. Blandt medarbejderne tales der engelsk, spansk, farsi, tyrkisk og arabisk.

Tolkegebyrer

Nogle patienter skal betale for tolk, andre skal ikke, fx hvis de er for syge til at lære dansk. 

​​Hvis du ikke skal betale for tolk, skal lægen udfylde og indsende et skema:

Redaktør