Screening af nyankomne flygtninge

IMK kan efter aftale og kontrakt med kommuner foretage generelle helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge og familiesammenførte. 

V​i foretager generelle helbredsundersøgelser af flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Københavns og Bornholms kommuner. Undersøgelsesresultater formidles til egen læge og til kommunen (LÆ147F). For børns vedkommende også til Børne- og familieforvaltningen. 

De generelle helbredsundersøgelser har været en del af Københavns kommunes integrationsindsats siden 2016,. ​

Såfremt en kommune ønsker at indgå aftale om generelle helbredsundersøgelser, kan Indvandrermedicinsk Klinik kontaktes.

Fakta

Indvandrermedicinsk Klinik har varetaget screeningen af nyankomne flygtninge i København Kommune siden 2016 og for Frederiksberg Kommune siden slutningen af 2019.

Redaktør