Videnscenter for fagfolk

​Indvandrermedicinsk Klinik varetager forskning, undervisning og anden formidling om indvandrermedicin og tværkulturelle kompetencer. Primære målgrupper er præ- og postgraduate sundhedsprofessionelle i Region Hovedstaden samt samarbejdspartnere med det formål at bidrage til hensigtsmæssige patientforløb for sårbare patienter med etnisk minoritetsbaggrund.

Faglig sparring

Hvis du har behov for faglig sparring​, kan du kontakte klinikken på telefon
38 62 13 82  hverdage klokken 8-15.

Undervisning og anden formidling

Liste over undervisning i 2020

Uddannelse af sundhedsprofessionelle

Indvandrermedicinsk Klinik deltager i uddannelse af læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, både ved undervisning på uddannelsesinstitutioner og ved fokuserede ophold på klinikken.

Etniske patientkoordinatorer

Indvandrermedicinsk Klinik arbejder med udvikling af tværkulturelle kompetencer. Siden 2017 har klinikken faciliteret netværket Etniske Patientkoordinatorer, som består af sundhedsprofessionelle fra forskellige kliniske afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital. 

De etniske patientkoordinatorer har deltaget i et kortere uddannelsesforløb. For at vedligeholde og opdatere viden og sikre forankring i klinisk praksis mødes netværket en gang i kvartalet til undervisning, sparring og refleksion.

Udover at styrke kompetencer til at tackle tværkulturelle møder i de kliniske afdelinger kan patientkoordinatorer være bindeled mellem afdelingerne og klinikken i forbindelse med svære patientforløb samt spørgsmål af juridisk eller kulturel karakter.

Redaktør