Forskning

I Indvandrermedicinsk Klinik er forskning højt prioriteret, og der er udgået en bred vifte af publikationer fra klinkken.

Publikationerne fra Indvandrermedicinsk Klinik omhandler blandt andet infektioner og migration, mestring af kroniske sygdomme, (psykisk) traumatologi, smerter og fysioterapi samt deskriptive opgørelser af patientpopulationer i klinikken og Danmark.

Forskningssamarbejde

Indvandrermedicinsk Klinik har formaliseret forskningssamarbejde med Center for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på Københavns Universitet og mere uformelt samarbejde med flere andre forskningsenheder.

Publikationer

Liste efter samme princip som CTP: Titel med mulighed for at klikke til selve artiklen = PURE


Redaktør