Indvandrermedicinsk Klinik - kort fortalt

​Vi ønsker at give en særlig sårbar gruppe patienter samme mulighed for udredning og behandling som andre.

​​​​​​​​​​

​​​​​​

Klinikkens​​ formål

Klinikkens formål er at give en særlig sårbar gruppe patienter samme mulighed for udredning og behandling som andre.

Indvandrermedicinsk Klinik varetager udredning af patienter med anden etnisk baggrund, der har sammensatte problemstillinger. I klinikken gennemgås både patienternes fysiske​, psykiske og sociale problemer.

Et tværfagligt team koordinerer patientforløbet med henblik på at lette patienternes adgang til behandling, forebyggelse og rehabilitering. 

Klinikken henvender sig til patienter med en bred vifte af lidelser, hvor der er symptomer på organspecifik sygdom, og hvor der også kan være problemstillinger vedrørende sprog, kultur og/eller alvorlige traumatiske oplevelser.

Vi iværksætter og koordinerer udredning og behandling, hvor det er relevant i samarbejde med almen praksis. Alle patienter får tilknyttet en kontaktlæge og sygeplejerske, og hvis det er nødvendigt, også en socialrådgiver og/eller farmaceut.

I Indvandrermedicinsk Klinik er der ansat læger, sygeplejersker, socialrådgivere, lægesekretærer og en farmaceut.​

Fakta

​Indvandrermedicinsk Klinik blev oprettet i april 2013. 

Klinikken fungerer som en selvstændig enhed under Infektionsmedicinsk Afdeling på ​Hvidovre Hospital.​

Redaktør