Henvisning

​Her kan du læse om henvisning til Indvandrermedicinsk Klinik. ​​

​​​

​​

Henvisningskri​​terier
Klinikkens optageområde er alle planlægningsområder i Region Hovedstaden. 

Klinikken arbejder tæt sammen med patientens praktiserende læge og med andre specialiserede behandlingsenheder inden for såvel det somatiske, psykiatriske som det sociale område i regionen. 

Patienter kan henvises med komplicerede helbredsproblemer, som egen læge, praktiserende speciallæge eller hospitalsafdeling ikke umiddelbart har kunnet diagnosticere, og hvor der ikke er fundet mistanke om én konkret organspecifik sygdom.
Der skal foreligge en begrundelse for, hvorfor problemstillingerne ikke kan håndteres i almen praksis. 

Ved behov for tolk oplyses sprog og eventuel dialekt.

Forberedelse af patienten​

Patienten forberedes på, at udredningen tager sigte på at finde en eventuel behandlingskrævende somatisk sygdom. 

Udredningen foregår i samarbejde med andre relevante specialafdelinger, og i tæt samarbejde med egen læge. 

Patienten skal være oplyst om, at det er en tværfaglig udredning og behandling, som sædvanligvis er afsluttet indenfor 6 måneder.​​


Redaktør