Gynækologisk Afdeling - kort fortalt

​Gynækologisk Afdeling på Hvidovre Hospital undersøger og behandler kvinder i alle aldre med gener fra underlivet. Det kan f.eks. være blødning, smerter og vandladningsproblemer. 

Afdelingen består af:

  • Gynækologisk Sengeafdeling med plads til 14 patienter og 2500 årlige indlæggelser
  • Gynækologisk Ambulatorium med 15.000 besøgende årligt
  • Gynækologisk Akutklinik som modtager kvinder med akutte gynækologiske symptomer.

Vi et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer som arbejder for, at du får et patientforløb af høj kvalitet. 

Uddannelse af studerende og elever

Hvidovre Hospital er et universitetshospital, som varetager uddannelse af sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter. I afdelingen vil du derfor som patient møde personer under uddannelse.

Nogle studerende er tidligt i deres uddannelsesforløb og skal derfor se, høre og have forklaret mange ting. Derfor følges de det meste af tiden med en uddannet fagperson. Andre studerende er langt i deres uddannelsesforløb og kan selvstændigt tage sig af din behandling under supervision af en uddannet fagperson.

Redaktør