​​

Fertilitetsklinikken - kort fortalt

​Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital yder rådgivning og alle moderne former for behandling af barnløse par og enlige. 

Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital yder rådgivning og alle moderne former for behandling af barnløse par og enlige. Klinikken flyttede i 2013 til nyindrettede lokaler og råder over alle moderne faciliteter til fertilitetsbehandling.

Der er ansat tre overlæger, syv sygeplejersker og to sekretærer samt en professor i reproduktionsmedicin. I laboratoriet er ansat fem bioanalytikere og en embryolog.

Behandlingstilbud:
  • Inseminationsbehandling med partners sæd.
  • Inseminationsbehandling med donorsæd.
  • Assisteret befrugtning (IVF).
  • Assisteret befrugtning med mikroinsemination (ICSI).

Såvel IVF som ICSI kan kombineres med enten 2-dages embryon dyrkning eller blastocystdyrkning. Embryonernes udvikling kan foretages i time lapse inkubator.

  • Behandling med optøede 2 dages embryoner og blastocyster i såvel egen som stimuleret cyklus.​
  • TESA (aspiration af sædceller fra testiklerne) i forbindelse med ICSI.

 

Redaktør