Fertilitetsklinikken - kort fortalt

​Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital yder rådgivning og alle moderne former for behandling af barnløse par og enlige. 

​​

Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital yder rådgivning og alle moderne former for behandling af barnløse par og enlige. Klinikken flyttede i 2013 til nyindrettede lokaler og råder over alle moderne faciliteter til fertilitetsbehandling.

Der er ansat tre overlæger, syv sygeplejersker og to sekretærer samt en professor i reproduktionsmedicin. I laboratoriet er ansat fem bioanalytikere og en embryolog.

Behandlingstilbud:
  • Inseminationsbehandling med partners sæd.
  • Inseminationsbehandling med donorsæd.
  • Assisteret befrugtning (IVF).
  • Assisteret befrugtning med mikroinsemination (ICSI).

Såvel IVF som ICSI kan kombineres med enten 2-dages embryon dyrkning eller blastocystdyrkning. Embryonernes udvikling kan foretages i time lapse inkubator.

  • Behandling med optøede 2 dages embryoner og blastocyster i såvel egen som stimuleret cyklus.​
  • TESA (aspiration af sædceller fra testiklerne) i forbindelse med ICSI.

 

Redaktør