Ventetider og lukkeperioder

​Læs her om ventetider på reagensglasbehandling og inseminationsbehandling samt klinikkens lukkeperioder.

​​

Ventetider

Vi kan have godt 350 par i aktiv behandling på én gang. Det er forskelligt, hvor hurtigt de par, der er i behandling, bliver gravide. Derfor kan det variere, hvornår der bliver plads til et nyt par. 

Reagensglasbehandling

Da fertilitetsklinikken ikke har lavet reagensglasbehandling (IVF og ICSI) i perioden midt marts til august 2020 pga. corona-situationen, er ventetiden til at starte reagensglasbehandling længere end normalt, ca. 6-8 måneder. Før nedlukningen var vores ventetid ca. 4-6 måneder, fra vi modtog henvisning, til at man kunne påbegynde behandling. 

Før I kan starte i reagensglasbehandling, skal I have en del information, som klinikken normalt har givet ved afholdelse af informationsmøder for nye par. Pga forsamlingsforbud og smitterisiko, kan vi fortsat ikke afholde informationsmøder. Vi er derfor i gang med at få lavet materiale klar, så I kan blive informeret på anden vis. I vil få besked herom via e-boks.

Inseminationsbehandling

Ved Insemination med partners sæd er der ca. 3-6 måneders ventetid, fra vi modtager henvisningen, til I kan starte.

På grund af en øget efterspørgsel på insemination med donorsæd, må der påregnes 7 til 9  måneders ventetid, fra henvisningstidspunktet til behandlingen kan startes.
Redaktør