Ventetider og lukkeperioder

​Læs her om ventetider på reagensglasbehandling og inseminationsbehandling samt klinikkens lukkeperioder.

​​

Ventetider

Vi kan have godt 350 par i aktiv behandling på én gang. Det er forskelligt, hvor hurtigt de par, der er i behandling, bliver gravide. Derfor kan det variere, hvornår der bliver plads til et nyt par. 

Reagensglasbehandling

Da fertilitetsklinikken ikke har lavet reagensglasbehandling (IVF og ICSI) i perioden midt marts til august 2020 pga. corona-situationen, er ventetiden til at starte reagensglasbehandling længere end normalt, ca. 6-8 måneder. Før nedlukningen var vores ventetid ca. 4-6 måneder, fra vi modtog henvisning, til at man kunne påbegynde behandling. 

Før I kan starte i reagensglasbehandling, skal I have en del information, som klinikken normalt har givet ved afholdelse af informationsmøder for nye par. Pga forsamlingsforbud og smitterisiko, kan vi fortsat ikke afholde informationsmøder. Vi er derfor i gang med at få lavet materiale klar, så I kan blive informeret på anden vis. I vil få besked herom via e-boks.

Inseminationsbehandling

Ved Insemination med partners sæd er der ca. 3-6 måneders ventetid, fra vi modtager henvisningen, til I kan starte.

På grund af en øget efterspørgsel på insemination med donorsæd, må der påregnes 7 til 9  måneders ventetid, fra henvisningstidspunktet til behandlingen kan startes.  

Vi gør opmærksom på, at pga. corona lukningen er I rigtig mange, som venter på at komme i gang med behandling efter sommer. Derfor kan vi være nødsaget til at fordele jeres behandlingsstart over et par måneder, hvis I er mange, som melder jer til behandling samme dag.

Nedlukning sommerferie 2021:

Lang protokol menstruation senest             d. 14.05.21
Kort protokol menstruation senest              d. 19.06.21 
Fryseæg menstruation senest                       d. 19.06.21
Insemination menstruation senest              d. 25.06.21

Start efter sommerferien:

Lang protokol menstruation tidligst             d. 17.07.21
Kort protokol menstruation tidligst              d. 02.08.21
Fryseæg menstruation tidligst                       d. 30.07.21
Insemination menstruation tidligst              d. 02.08.21

Første dag efter sommerferien, hvor telefonen er åben, er onsdag d. 04.08.21. De første dage efter ferien er der meget travlt på telefonen, så hvis du/I ikke skal meldes til behandling, kan det være en fordel at vente med at ringe til starten af uge 32.   
Redaktør