Hvem kan behandles?

​I​ Fertilitetsklinik​​ken behandler vi både par og enlige.
Fertilitetsklinikken behandler både par og enlige. 

For at komme i behandling gælder at:
  • Vi skal modtage en henvisning
  • Vi skal modtage henvisning senest 1 år​ før kvinden fylder 41 år. Hvis ventetiden til Fertilitetsklinikken på henvisningstidspunktet er længere end 6 måneder, kan vi ikke tilbyde behandling. Ventetiden bliver løbende opdateret på klinikkens hjemmeside om ventetid​.
  • Det skal være medicinsk rimeligt at forsøge behandling 
  • Parret ikke må have fælles børn
  • Enlige ikke har barn/børn​.

Aldersgrænsen for offentlig fertilitetsbehandling er 41 år. Det er altså ikke nok at være henvist før sin 41 års fødselsdag. Ifølge samme aftale kan vi tilbyde op til tre velgennemførte reagensglasbehandlinger, dog maksimalt fem ægudtagninger, under forudsætning af, at behandlingens graviditetschance skønnes rimelig.

Behandling med nedfrosne embryoner tæller ikke med i de tre velgennemførte behandlinger, ligesom der er mulighed for at benytte nedfrosne embryoner efter kvinden er fyldt 41 år. Dog må embryonerne maksimalt opbevares i fem år. 

Hvis der efter opnåelse af graviditet stadig er nedfrosne embryoner på klinikken, må disse gerne benyttes inden for fem år til efterfølgende barn/børn.

Redaktør