Chancen for at blive gravid

Læs her om resultaterne for de forskellige typer fertilitetsbehandling.  

Resultater 2018-2020

Oversigt over resultaterne i Fertiligytetsklinikken fra 2018-2020. Spørg i afdelingen, hvis du har svært ved at afkode billedet.

Klik på billede for større udgave

Sandsynlighed for graviditet

Sandsynligheden for at I får et eller flere børn efter det samlede behandlingstilbud, er omkring 70 %. Dog varierer chancen for at blive gravid efter fertilitetsbehandling fra par til par. 

Især kvindens alder har stor betydning for graviditetschancen. Kvinder i begyndelsen af 20'erne, har næsten dobbelt så stor graviditetschance per behandling, som kvinder efter 35-årsalderen. Mange kvinder opnår ikke en levedygtig graviditet efter de er fyldt 40 år. Vi ved, at rygning sænker chancen for graviditet betydeligt. Derudover har det betydning, hvad årsagen til jeres barnløshed er.  De tal, I finder her på hjemmesiden, er derfor gennemsnitstal.

Resultater ved insemination

Ca. 20 % opnår positiv graviditetstest (blodprøve) per inseminationsbehandling, heraf er ca. 10 % blot forbigående gravide (biokemisk graviditet) og ca. 2 % er gravide uden for livmoderen. Endvidere vil nogle opleve tidlige graviditetstab før ultralydsscanning i uge 7. Disse forhold ses også ved graviditeter opnået på naturlig vis.

Chancen for graviditet med et levende foster ved ultralydsscanning i uge 7 er ca. 15 % per behandling. Jo yngre kvinden er, des bedre resultater. Efter denne scanning er risikoen for abort lille (under 5 %). Ca. 5 % af dem, der føder, får tvillinger. 

Knap 40 % af dem, der påbegynder inseminationsbehandlinger opnår levedygtig graviditet efter en eller flere behandlinger, resten tilbydes reagensglasbehandling.

Resultater ved reagensglasbehandling

Per påbegyndt reagensglasbehandling er chancen for at opnå en positiv graviditetstest (blodprøve) ca. 35 %, og chancen for graviditet med et levende foster, ved ultralydsscanning i uge 7, ca. 20 %. Chancen er lidt højere for yngre kvinder og lavere for ældre kvinder. Graviditetschancen ved brug af eventuelt nedfrosne befrugtede æg i efterfølgende frysebehandlinger er ikke medregnet.

Hver gang, der oplægges et befrugtet æg, er chancen for at graviditetstesten er positiv, omkring 45 % heraf er ca. 10 % forbigående gravide (biokemisk graviditet) og ca. 2 % er gravide uden for livmoderen. Begge dele forekommer også ved graviditeter opnået på naturlig vis.

Nogle oplever tidligt graviditetstab før ultralydsscanning i uge 7, hvilket også forekommer ved graviditeter opnået uden behandling. Chancen for graviditet med et levende foster, ved ultralydsscanning i uge 7 er ca. 30 % pr ægoplægning. Efter denne sca nning er risikoen for graviditetstab lille (under 5 %). Ca. 4 % af dem der føder, får tvillinger. 

Gode befrugtede æg (blastocyster), som ikke anvendes i den friske behandling, fryses ned. Det er muligt at fryse en eller flere blastocyster efter ca. halvdelen af ægudtagningerne.

Ved ca. 8-10 % af reagensglasbehandlingerne afbrydes forløbet før ægudtagningen. Det kan være, at der er stimuleret for få æg frem. Det kan også være, at du eller din mand har været syge.

I de tilfælde, hvor vi udtager æg, vil der i ca. 15 % ikke være brugbare æg til oplægning, enten fordi æggene ikke bliver befrugtet, eller fordi de deler sig forkert. Der kan derfor ikke oplægges æg i den pågældende cyklus. Hos ca. 5 % vil lægen vurdere, at tilbagelægning af et befrugtet æg bør udskydes en måned hvorfor alle gode befrugtede æg i stedet fryses ned til senere brug (total frys).

Resultater ved brug af optøede befrugtede æg (blastocyster)

Chancen for graviditet efter behandling med befrugtede æg, som har været frosset ned og tøet, er gode. Næsten alle blastocysterne overlever fryse – tø proceduren (ca. 97 %).

Chancen for graviditet med et levende foster er omkring 28 % per oplægning. Vi lægger kun en blastocyst tilbage ad gangen, hvorfor tvillingeraten er lav (under 2 %).

I ca. 3 % af frysebehandlingerne afbrydes forløbet før optøning. 

Redaktør