Chancen for at blive gravid

​Læs her om statistikken for de forskellige typer fertilitetsbehandling.  

​​Sandsynligheden for at I får et eller flere børn efter det samlede behandlingstilbud, er omkring 65-70 %. Dog varierer chancen for at blive gravid efter behandling fra par til par. ​

Især kvindens alder, har stor betydning for graviditetschancen. Kvinder i begyndelsen af 20'erne, har næsten dobbelt så stor graviditetschance per behandling, som kvinder efter 35-årsalderen. Mange kvinder vil ikke kunne opnå en levedygtig graviditet efter de er fyldt 40 år. Derudover har det betydning, hvad årsagen til jeres barnløshed er. De tal, I finder her på hjemmesiden, er derfor gennemsnitstal.

Statistik ved insemination

Ca. 20 % opnår positiv graviditetstest (blodprøve) per inseminationsbehandling, heraf er ca. 10 % blot forbigående gravide (biokemisk graviditet) og ca. 2 % er gravide uden for livmoderen. Begge dele sker også ved graviditeter, som er opstået på naturlig vis. Endvidere vil nogle opleve tidlige spontane aborter før ultralydsscanning i uge 7-8, hvilket også er en naturlig del af menneskelig reproduktion. 

Chancen for graviditet i form af levende foster set ved ultralydsscanning
er ca. 15 % per behandling. Jo yngre kvinden er, des bedre resultater. Efter denne scanning er risikoen for abort lille (under 5 %). Ca. 10 % af dem, der føder, får tvillinger. 
Knap 40 % af dem, der påbegynder inseminationsbehandling opnår levedygtig graviditet, resten går videre til anden behandling (typisk reagensglasbehandling).

Statistik ved reagensglasbehandling

Ca. 30 % opnår en positiv graviditetstest (blodprøve), per påbegyndt reagensglasbehandling. 

Hver gang, der oplægges befrugtede æg, er chancen for at graviditetsprøven er positiv, omkring 40 %. Heraf er ca. 10 % blot forbigående gravide, (biokemisk graviditet) og ca. 5 % er gravide uden for livmoderen. Begge dele sker også ved graviditeter opstået på naturlig vis. Endvidere vil nogle opleve tidlige spontane aborter før ultralydsscanning i uge 7-8, hvilket er en naturlig del af menneskelig reproduktion. 

Chancen for graviditet i form af levende foster, set ved ultralydsscanning, er ca. 23 % per påbegyndt reagensglasbehandling og omkring 28 % per ægoplægning. 
Den er lidt højere for yngre kvinder og lavere for ældre kvinder. Efter denne sca​nning er risikoen for abort lille (under 5 %).
Ca. 5 % af dem, der føder, får tvillinger. 

I ca. 10 % af reagensglasbehandlingerne afbrydes forløbet før ægudtagningen. 
Det kan være, der er stimuleret for få eller for mange æg, eller det kan være, at du eller din mand har haft f.eks. influenza.
I ca. 10 % af de tilfælde, hvor vi udtager æg, sker der ingen befrugtning eller deling af æggene i laboratoriet. Der kan derfor ikke oplægges æg i den pågældende cyklus.

Statistik ved optøede æg

Chancen for graviditet efter behandling med befrugtede æg, som har været nedfrosne, er næsten lige så god ​som ved almindelig reagensglasbehandling.
For embryoner nedfrosset to dage efter æg udtagningen (på fire-celle stadiet) er chancen for graviditet i form af levende foster omkring 20 % per påbegyndt behandling. Den er ​omkring 25 % per ægoplægning, når vi lægger op til to embryoner tilbage. For embryoner frosset på blastocyststadiet er tallene noget højere, hvorfor vi kun lægger en blastocyst​ tilbage ad gangen.​
Redaktør