Reagensglasbehandling

​Her kan du læse om de forskellige former for reagensglasbehandling.

​Ved reagensglasbehandling bliver kvinden behandlet med hormoner, så æggestokkene stimuleres til at modne flere æg. Disse æg tages ud, når de er klar, og befrugtes med sæd i laboratoriet, hvorefter de første celledelinger finder sted. Efter fem dage lægges det flotteste befrugtede og delte æg (blastocyst) op i livmoderhulen, så det kan sætte sig fast, fuldstændig som efter en normal befrugtning. Eventuelt overskydende pæne blastocyster fryses ned til senere brug.

​Reagensglasbehandling med henholdsvis IVF og ICSI

Der findes to forskellige metoder til befrugtning af æggene. Hormonbehandling, skanninger, ægudtagning osv. er ens for begge behandlinger, som således kun adskiller sig ved befrugtningsmetoden i laboratoriet.

IVF er en forkortelse for In Vitro Fertilisering, hvilket betyder, at befrugtningen (fertiliseringen) sker uden for kroppen, ved at oprensede sædceller tilsættes til æggene i en skål i laboratoriet.  

Behandlingen tilbydes oftest til:
  • Par, der har forsøgt behandling med insemination (IUI) uden resultat.
  • Par, hvor manden har nedsat sædkvalitet.
  • Par, hvor kvinden har ødelagte æggeledere.
ICSI er en forkortelse for Intra Cytoplasmatisk Sædcelle Injektion. Ved denne metode tages en enkelt sædcelle og føres med en tynd pipette ind i hvert æg. 

Behandlingen tilbydes til:
  • Par, hvor manden har et meget lavt sædcelleantal. 
  • Par, der har forsøgt almindelig reagensglasbehandling (IVF), hvor kun få eller ingen æg er blevet befrugtet.
Reagensglasbehandling i henholdsvis kort og lang protokol
Ved reagensglasbehandling er der behov for flere modne æg for at øge chancen for, at et eller flere æg befrugtes og deles korrekt. Da æggene skal tages ud fra æggestokkene, er det ligeledes vigtigt at forhindre, at kvindens naturlige ægløsning finder sted forud for ægudtagningen. Dette kan opnås med to forskellige behandlinger kaldet henholdsvis kort og lang protokol.

Behandlingerne har hver deres fordele og ulemper, men sammenlignelige graviditetsresultater. Vi benytter begge behandlinger, og lægerne på klinikken vurderer forud for hver behandling, hvilken protokol det vil være fornuftigt at benytte.​

Optøe​​de æ​​g

I ca. 60 % af vores regensglasbehandlinger er der overskydende befrugtede æg, når du har fået lagt et tilbage i livmoderen. Disse æg tilbyder vi at fryse ned på blastocyststadiet (dag 5 eller 6), hvis de er af god kvalitet. Dette har laboratoriet stor erfaring med at vurdere. De nedfrosne blastocyster kan senere tøes op og bruges til ekstra behandlinger med minimal brug af hormon og uden ægudtagning.

Overlevelsesraten efter nedfrysning og optøning er over 95 %. ​

TESA - udhentning af sædceller 

Mænd med nogle former for svært nedsat sædkvalitet uden levende sædceller i sædprøven kan have levedygtige sædceller i testiklerne. Disse mænd kan få udtaget sædceller fra testiklerne ved et lille indgreb i lokalbedøvelse. Denne procedure kalder vi TESA (testikulær sperm aspiration).

​​​​

Redaktør