Æggene i laboratoriet

​Læs om æggets udvikling fra befrugtning til oplægning.  

Under ægudtagning vil laboratoriepersonalet finde æggene under et mikroskop og straks lægge dem i en skål med dyrkningsmedie.

Senere samme dag befrugtes æggene ved enten IVF (sædcellen trænger selv ind i ægget) eller ICSI (sædcellen injiceres direkte ind i ægget). Æggene placeres herefter i en inkubator (varmeskab med tilpas temperatur, pH og luftfugtighed). Som noget nyt anvender vi også dyrkning i en time lapse inkubator, hvor æggenes udvikling følges med kamera døgnet rundt.

Det er som regel ikke alle udtagne æg, som opnår befrugtning, ligesom det oftest ikke er alle befrugtede æg, som vil dele sig til brugbare embryoner. Laboratoriet har stor erfaring i at vurdere æggenes udvikling. Nogle af de ting der bliver set på er:

  • Antal celler to dage efter ægudtagning (optimalt fire celler)
  • Cellernes ensartethed i størrelse (skal gerne være nogenlunde lige store)
  • Mængden af fragmenter (afsnøringer fra celledelingen, der skal helst ikke være for mange fragmenter)
  • Kerner i de enkelte celler (der må højst være en kerne i hver celle)
  • Delingsmønster (hver celledeling skal resulterer i to nye celler)

Æggene er klar til at blive lagt op i livmoderen to dage efter ægudtagning, med mindre man vælger at dyrke æggene videre nogle dage mere indtil embryonerne har nået blastocyststadiet.

Normalt bliver embryoner lagt op i livmoderen et ad gangen. Hvis der er flere embryoner, og de har en fin kvalitet, kan disse fryses og anvendes til oplægning på et senere tidspunkt.

Redaktør