Diagnostisk Enhed - kort fortalt

​Her kan du læse om Diagnostisk Enheds funktion. 

​Diagnostisk Enhed modtager henviste patienter fra praktiserende læger med mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft. 

Diagnostisk Enhed kan:

  • Give hver patient en forløbskoordinator, som er med i hele udredningsforløbet
  • Samle forløbet i en enhed, så patienten ikke skal sendes rundt mellem forskellige afdelinger
  • Give en hurtig afklaring af, om patienten fejler noget alvorligt eller har kræft, og dermed sørge for hurtig behandling.

Rådgivningstelefon for praktiserende læger og sengeafd​​elinger

Diagnostisk Enhed har også en rådgivende funktion. Både sengeafdelinger og praktiserende læger kan ud fra nogle fastlagte kriterier ringe til enheden for at få hjælp til at afklare det rette forløb til den enkelte patient.
 
De praktiserende læger kan f.eks. få sparring om diagnosticering af patienter, hvor der er mistanke om alvorlig sygdom, men hvor symptomerne er svære at identificere.

Sengeafdelingerne kan sammen med enheden f.eks.​ drøfte, om der skal etableres et ambulant pakkeforløb, eller om enheden skal hjælpe med diagnostik fra enhedens samarbejdspartnere.

Hvem får information og hvem må få inform​​ation om dit forløb hos os?
Vi har som udgangspunkt tavshedspligt, men for at sikre det bedste forløb for dig har vi kommunikation med din praktiserende læge og anden relevant sygehus og udredningsafdeling. ​
Redaktør