​​​​​​​

​​

Er du henvist til Diagnostisk Enhed?

​Her kan du læse om, hvordan det foregår, hvis du er henvist til Diagnostisk Enhed. 

​​​Du er henvist til Diagnotisk Enhed, da du har haft symptomer, som en læge mistænker, kan være tegn på en alvorlig sygdom. 

Formålet for enheden er at planlægge et undersøgelsesprogram for dig så hurtigt som muligt.​

​​Hurtig udr​​edn​ing​​

Du vil som patient opleve, at du bliver indkaldt hurtigt til enheden, og at du inden for få dage kommer til relevante undersøgelser. Vi prioriterer hastigheden af undersøgelser højt, og derfor foregår meget af kommunikationen pr. telefon for at undgå forsinkelser. Dog foregår svar på alle undersøgelser ved fremmøde i Diagnostisk Enhed. 

Vi forventer af vores patienter, at de står til rådighed, når vi har en tid til en undersøgelse.

Et typisk forløb hos os kan se således ud:

Du har været oppe hos en læge, da du gennem en periode har været træt og har tabt dig. Din læge henviser dig til os, da han mistænker, at du kan fejle noget alvorlig (eksempelvis kræft). 

Du bliver ringet op hurtigst muligt og bliver indkaldt til undersøgelse.

Når du møder op hos os, vil du få en snak med både en sygeplejerske og læge. Ud ​fra dine symptomer, vil der blive tilrettelagt et undersøgelsesprogram.

Undersøgelsesprogrammet kan typisk arrangeres inden for en uge. 
Når undersøgelsesresultaterne foreligger, kommer du (og eventuelt din pårørende), og sammen gennemgår vi resultaterne af din undersøgelse.
 
Hos en del af vores patienter, kan vi ikke forklare årsagen til symptomerne, men vi kan med stor sikkerhed udelukke alvorlig sygdom, og du kan sammen med din egen læge planlægge videre undersøgelser. 

I andre tilfælde finder vi tegn på alvorlig og kendt sygdom, og vi vil sammen med den relevante afdeling tilbyde dig et behandlingsforløb. 

Vi tager godt imod dig ​

Du får tilknyttet en sygeplejerske, en lægesekretær og en læge i dit forløb her hos os. 

Alle tre vil sikre, at du får tilrettelagt det rigtige udredningsforløb for at undersøge dig for alvorlig sygdom. De tre fagpersoner er dem, du vil møde gennem dit forløb, og de vil sikre, at du får den rette information.

Vi v​il anbefale, at du tager en pårørende med. Vores erfaring fortæller os, at din pårørende kan være en hjælp for dig​ til at huske alle de informationer, du får.

Vi vil opfordre dig til at stille spørgsmål - spørg hellere for meget end for lidt. Skriv eventuel​t dine spørgsmål ned på forhånd, sådan at du husker dem og får svar på de spørgsmål, du har.​
Redaktør