​​​

Sådan hjælper vi

​Her kan du læse om Akutmodtagelsens hovedområder. ​

1813-lægevagten

I 1813-lægevagten kan du blive tilset uden for din praktiserende læges åbningstid. Du skal ringe til Akuttelefonen 1813 for at blive henvist til 1813-lægevagten. 

1813-lægevagten tilser patienter med mindre, akutte lidelser som f.eks. øresmerter, halsbetændelse, ondt i ryggen, blærebetændelse, influenza og hududslæt. 

Børn under 12 år bliver tilset af læger med særlig viden om børn. Patienter over 12 år bliver tilset af læger med bred, almen medicinsk viden. 

1813-lægevagten er åben på hverdage kl. 17.00-23.00 og på søndage og helligdage kl. 08.00-23.00. 

 

Den medicinske modtagelse 

Vi modtager medicinske patienter til indlæggelse på hospitalet. Patienterne er oftest indlagt af egen læge.

I den medicinske modtagelse bliver patienten undersøgt, og der bliver taget stilling til, om patienten fortsat skal være indlagt. 

De patienter, som ikke bliver udskrevet, bliver overført til fortsat indlæggelse i en af hospitalets specialafdelinger. 

 

Det akutte område

Dette område dækker over patienter, som kommer ind med en 112 ambulance eller er henvist af egen læge eller Akuttelefonen 1813.   

Ved ankomsten til Akutmodtagelsen bliver alle patienter tilset, så vi sikrer, at de mest akutte patienter, bliver behandlet først. Derfor vil patienter med mindre skader til tider kunne opleve nogen ventetid.

Patienter, som har behov for at vente nogle timer f.eks. på blodprøver eller røntgen, kan vente i observationsafsnittet, indtil der kommer svar på deres prøver.

 

Geriatri og Følge-hjem team

Akutmodtagelsen har tilknyttet en geriatrisk funktion og et Følge-hjem team, som arbejder tæt sammen om ældre patienter, der er indlagt på Hvidovre Hospital. Formålet er at mindske risikoen for genindlæggelser bl.a. ved at sikre, at patienten kan fungere i eget hjem. 

  

Centralvisitation for område Syd

Central Visitation Syd er placeret på Hvidovre Hospital og varetager visitation i den sydlige del af Region Hovedstaden.

Formålet er at gøre det mere enkelt og smidigt for de praktiserende læger at henvise og indlægge patienter på hospitalet. 


Redaktør