Sygeplejerske i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kompetenceudvikling for sygeplejersker i den Fælles Akutmodtagelse

​​På Amager og Hvidovre Hospital har vi et særligt fokus på kompetenceudvikling for sygeplejersker. Vi har derfor blandt andet et introduktions- og kompetenceudviklingsprogram for nyansatte sygeplejersker, som skal varetage modtagelse og pleje af patienter i den Fælles Akutmodtagelse (FAM). Programmet skal understøtte udvikling og høj sygeplejefaglig kvalitet i de akutte forløb. 

​​Programmet består af et introduktionsforløb til FAM, et generisk basismodul i akutsygepleje samt et uddannelsesmodul i et eller flere specialer indenfor akutsygeplejen.​

Opbygning af kompetenceudviklingsprogrammet. Klik på billedet for større udgave.
Opbygning af kompetenceudviklingsprogrammet. Klik på billedet for større udgave.

Introduktionsforløb i FAM

I introduktionsperioden er du uden for normering og går sammen med din faste mentor. Som udgangspunkt forløber denne periode over otte uger, men der tages altid hensyn til individuelle behov. Der er planlagt en forventnings- og evalueringssamtale med oversygeplejersken/assisterende oversygeplejerske samt en faglig samtale med udviklingssygeplejersken.​

Basismodul i akutsygepleje

Basismodulet i akutsygepleje består af fire kompetencekort: ​

 • ABCDE
 • Modtagelse af den akutte patient
 • Medicin 
 • Tværsektorielt samarbejde 

Modulet er generisk for alle nyansatte sygeplejersker og danner grundlaget for akutsygeplejen i FAM. Basismodulet forløber fra uge 5 og strækker sig over de første 4 måneder af ansættelsen.

Specialespecifikt uddannelsesmodul

Efter et halvt års tid begynder man på det specialespecifikke uddannelsesmodul, som er knyttet til det afsnit, man er ansat på​. ​Disse moduler skal klæde den nyansatte sygeplejerske på inden for et specialeområde inden for akutsygepleje. Der findes følgende seks specialespecifikke uddannelsesmoduler: 

 • ​Gastroenterologiske 
 • Infektionsmedicinske
 • Kardiologiske
 • Lungemedicinske
 • Endokrinologiske
 • Ortopædkirurgiske​

Videreudvikling

Når sygeplejersken er faldet godt til, føler sig kompetent og er klar på nye udfordringer kan sygeplejersken videreudvikle sine kompetencer inden for akutsygeplejen ved at tage flere uddannelsesmoduler. Dette er altid efter aftale med oversygeplejersken og den kliniske sygeplejespecialist.

I Akutmodtagelsen er der foruden kompetenceudviklingsprogrammet mulighed for yderligere specialisering ved deltagelse i regionale efteruddannelseskurser, herunder klinisk vejleder uddannelsen, behandleruddannelsen samt den nationale specialuddannelse i akutsygepleje.​


​Efter 4 uger har du en forventningssamtale og efter 8 uger en evalueringssamtale med oversygeplejersken/den assisterende sygeplejerske. Derudover planlægges der en faglig samtale indenfor de første 8 uger i introduktionen med den kliniske udviklingssygeplejerske.

Hvert år har du en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) med afsæt i ’Kompetencemodel for sygeplejersker’ med oversygeplejersken om dine kompetencer og videre kompetenceudvikling.

Sygeplejerske i Akutmodtagelsen


​Programmet består af en række kompetencekort, som beskriver hvilken viden, færdigheder og holdninger, du som sygeplejerske skal tilegne dig på et kompetent niveau. Derudover er der tjeklister, som du løbende skal gennemgå i introduktionen med din mentor.

Alle kompetencekort er tilknyttet en række forudsætninger for at tage kompetencekortet. Det kan eksempelvis være undervisning og e-læring.​

Den viden, du som sygeplejerske skal tilegne dig, er baseret bl.a. på den nyeste forskningslitteratur, vejledninger og instrukser. Vi forventer, at du løbende forbereder dig.

Gennem observation og dialog vil du sammen med en faciliterende sygeplejerske vurdere, om kompetencekortet er gennemført tilfredsstillende jf. den angivede litteratur og beskrivelserne i kompetencekortet.​

Oversigt over kompetencekort

Akut sygepleje

 • ABCDE
 • Modtagelse afd en akutte patient
 • Medicin
 • Tværsektorielt samarebjde
 • Tjekliste instrumentel sygepleje

​Gastroenterologi​

 • Modtagelse af kirurgisk patient
 • Modtagelse af medicinsk patient
 • Modtagelse af vurderingspatient

​​​Infektionsmedicin

 • Meningitis
 • Sepsis

​Kardiologi​​

 • Akut hjertesvigt
 • AKS
 • VTE
 • Bradycardi
 • Takycardi
 • Tjekliste medicin og objektiv us

Lungemedicin

 • Astma i exa
 • KOL i exa

​Endokrinologi

 • Dysreguleret diabetes
 • Ketoacidose​​​

Redaktør