Organisering og samarbejde i Akutmodtagelsen

Læge kigger på røntgenfotografi

​​​​

Organisering

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Afdelingen har en stabsfunktion med to afdelingssygeplejersker og en ledende lægesekretær. Til afdelingen er knyttet en geriatrisk funktion (funktion for ældresygdomme), som er ledet af en specialeansvarlig overlæge.

Sekretærer, plejepersonale, stabsfunktioner og personale i den geriatriske funktion er ansat i Akutmodtagelsen. Læger i afdelingen er ansat i egne specialafdelinger på hospitalet, men har vagter i Akutmodtagelsen. 

Samarbejde

Afdelingen har et tæt samarbejde med specialafdelingerne på hele hospitalet, og undersøgelser og udredninger sættes i værk meget hurtigt.

Derudover har Akutmodtagelsen et formaliseret samarbejde med akutklinikkerne på Glostrup og Amager Hospital samt et tæt samarbejde med de præhospitale aktører, fx praktiserende læger, Akut Medicinsk Koordinations-vagtcentral, ambulancetjenesten, Akuttelefonen 1813, politiet og lægevagten.

Redaktør