Job og uddannelse

​Kunne du tænke dig at arbejde i Akutmodtagelsen?

​​I Akutmodtagelsen er vi mange forskellige faggrupper. 

Lægerne i Akutmodtagelsen er ansat i specialer i de øvrige afdelinger på hospitalet og har vagtarbejde i ​Akutmodtagelsen.  ​

I Region Hove​dstadens jobbank​ kan du se, om der for tiden er ledige stillinger i Akutmodtagelsen. 

Læs om de sundhedsfaglige grunduddannelser i Regio​n Hovedstaden.
Læs om lægesekretæruddannelsen​. 

Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en stor og dynamisk afdeling med et meget højt patientflow. Afdelingen er opdelt i flere afsnit, der arbejder tæt sammen for at sikre de mest optimale patientforløb. Dagligt modtages ca. 50 patienter i det medicinske afsnit og ca. 140 patienter i det kirurgiske afsnit. 

Arbejdet som lægesekretær i Akutmodtagelsen 

Vi er 60 lægesekretærer, som arbejder i Akutmodtagelsen/CVI Syd. Derudover har vi 6 kolleger siddende i Kørselsservice Syd, som administrerer siddende kørsler for område Syd via Movia. 

Vi dækker hele døgnet og har forskellige vagttyper. ​Vi har vagter hver 2. weekend, men der kan være mulighed for en ekstra friweekend. 

Der er mulighed for at arbejde både deltid og fuldtid, vi arbejder fra 16 til 37 timer i ugen. Der er stor fleksibilitet og medindflydelse m.h.t. vagtplanlægning.

Vi er en dynamisk, glad lægesekretærflok i aldersgruppen 21 - 65 år. Mange har været ansat i afdelingen i rigtig mange år, så vi er derfor en ressourcestærk gruppe med store kompetencer. 

Vi arbejder med patienten i fokus og vægter kvalitet, faglig udvikling, engagement, tværfagligt samarbejde, god og åben kommunikation, godt humør og initiativ. Vi varetager mange forskellige funktioner, og vores arbejde er meget udadvendt og alt andet end ensformigt. Vi har meget tværfagligt samarbejde og meget direkte patientkontakt. ​

​Ledende lægesekretær

Susanne Jørgensen
Telefon: 38 62 25 61

Souschef

Susanne Dudek
Telefon: 38 62 61 66

Arbejdet som sygeplejerske i Akutmodtagelsen 

Vi er 100 sygeplejersker ansat i afdelingen og du vil, som nyansat sygeplejerske, møde et meget engageret og fagligt dygtigt personale. Vi behandler alle former for kirurgiske og medicinske patienter i alle aldre. Variationen, kompleksiteten og læringspotentialet i arbejdet, er derfor stort. Af samme grund stiller vi krav om, at du som nyansat sygeplejerske i Akutmodtagelsen har medicinsk eller kirurgisk erfaring.

En af vores fornemste opgaver er at stille viden og erfaring til rådighed, så patienterne føler, at der bliver taget vare om deres fysiske og psykiske helbred. Faglighed og etik danner et solidt fundament for vores arbejde, og derfor vil du som nyansat få en grundig introduktion til afdelingens komplekse arbejdsopgaver. Vi vægter den kliniske kompetenceudvikling meget højt, hvilket udmøntes i ugentlige undervisningsoplæg, der favner både den grundlæggende og den specialiserede sygepleje. Desuden tilbyder afdelingen kurser i intermediær genoplivning samt medicinsk teamtræning såvel som alle de relevante diplommoduler for akutsygeplejersker (behandler-, triage- og basismodulet).

Det tværfaglige samarbejde med læger og sekretærer er rigtig godt og som ny medarbejder i afdelingen vil du blive mødt med overskud, hjælpsomhed og godt humør. Du vil ligeledes møde en stor fleksibilitet og medindflydelse mht. vagtplanlægning. 

Afdelingssygeplejerske 

Hanne Keller
Telefon: 38 62 25 29

Afdelingssygeplejerske

Lene Guldager
Telefon: 38 62 62 81

Redaktør