Job og uddannelse

​Kunne du tænke dig at arbejde i Akutmodtagelsen?

Kvinde giver mand uniform på

​​I Akutmodtagelsen er vi mange forskellige faggrupper. 

Lægerne i Akutmodtagelsen er ansat i specialer i de øvrige afdelinger på hospitalet og har vagtarbejde i ​Akutmodtagelsen.  ​

I Region Hove​dstadens jobbank​ kan du se, om der for tiden er ledige stillinger i Akutmodtagelsen. 

Læs om de sundhedsfaglige grunduddannelser i Regio​n Hovedstaden.
Læs om lægesekretæruddannelsen​. 

Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en stor og dynamisk afdeling med et meget højt patientflow. Afdelingen består af et medicinsk modtageafsnit med 29 senge og 3 observationssenge, her modtages dagligt op mod 55 patienter. Derudover rummer afdelingen et skadeafsnit med traumemodtagelse, her modtages ca. 150 patienter på hverdage og op imod 200 skadepatienter i weekenden. I afdelingen er også et følge-hjem-team, et Geriatrisk team samt CVI og kørselskontor. 

Arbejdet som lægesekretær i Akutmodtagelsen 

Hvem er vi
Vi er ca. 60 lægesekretærer/kontorassistenter ansat i Akutmodtagelsen fordelt på forskellige arbejdsfunktioner og arbejdsområder.

Vi arbejder og bemander bl.a. følgende områder:

  • Medicinsk modtagelse, sengeafsnit, bemandes hele døgnet
  • Kirurgisk modtagelse, skadeafsnit, bemandes hele døgnet
  • Triageområde, bemandes i dagvagt og aftenvagt, samt flere timer ind i nattevagten
  • Fast track bemandes dagligt fra kl. 10.00 – 23.00
  • Behandlerspor sygdom bemandes i tidsrummet kl. 17.00 – 01.00
  • Receptionen, bemandes hele døgnet
  • Traumestue, bemandes hele døgnet
  • CVI Syd, bemandes hele døgnet
  • Kørselsservice Syd, bemandes i dagtid fra kl. 08.00 – 15.30, funktionen betjenes af CVI Syd den resterende del af døgnet
  • Der er flere lægesekretærer som arbejder med specialfunktioner såsom beredskab, kvalitet, løn- og vagtplanlægning, Sundhedsplatform m.m.

I Akutmodtagelsen er lægesekretærerne ansat fra 10 - 37 timer pr. uge, og arbejder hver 2.  eller hver 3. weekend. Vi er fleksible i forhold til arbejdstid, fordeling af vagter m.m., da det er vigtigt for os at både arbejdsliv og privatliv kan hænge sammen.

Vi er en dynamisk, glad og positiv faggruppe i aldersgruppen 25 - 65 år. Vi arbejder med patienten i fokus, vægter kvalitet, engagement, tværfagligt samarbejde, god og åben kommunikation samt det gode humør.

God kommunikation, empati og det gode humør er vigtigt i vores afdeling, da vores patienterne bliver mødt af lægesekretæren som den første kontakt til vores afdeling.

Har du lyst til at høre mere om det at være lægesekretær i Akutmodtagelsen er du meget velkommen til at kontakte:

Ledende lægesekretær
Susanne Jørgensen
Telefon: 38 62 25 61
Mail: susanne.joergensen@regionh.dk


Arbejdet som sygeplejerske i Akutmodtagelsen 

Vi er 100 sygeplejersker ansat i afdelingen og du vil, som nyansat sygeplejerske, møde et meget engageret og fagligt dygtigt personale. Vi behandler alle former for kirurgiske og medicinske patienter i alle aldre. Variationen, kompleksiteten og læringspotentialet i arbejdet, er derfor stort. Af samme grund stiller vi krav om, at du som nyansat sygeplejerske i Akutmodtagelsen har medicinsk eller kirurgisk erfaring.

En af vores fornemste opgaver er at stille viden og erfaring til rådighed, så patienterne føler, at der bliver taget vare om deres fysiske og psykiske helbred. Faglighed og etik danner et solidt fundament for vores arbejde, og derfor vil du som nyansat få en grundig introduktion til afdelingens komplekse arbejdsopgaver. Vi vægter den kliniske kompetenceudvikling meget højt, hvilket udmøntes i ugentlige undervisningsoplæg, der favner både den grundlæggende og den specialiserede sygepleje. Desuden tilbyder afdelingen kurser i intermediær genoplivning samt medicinsk teamtræning såvel som alle de relevante diplommoduler for akutsygeplejersker (behandler-, triage- og basismodulet).

Det tværfaglige samarbejde med læger og sekretærer er rigtig godt og som ny medarbejder i afdelingen vil du blive mødt med overskud, hjælpsomhed og godt humør. Du vil ligeledes møde en stor fleksibilitet og medindflydelse mht. vagtplanlægning. 

Afdelingssygeplejerske 

Hanne Keller
Telefon: 38 62 25 29

Afdelingssygeplejerske

Anja Sichmann
Telefon: 38 62 62 81

Redaktør