Forskning i Akutmodtagelsen

​I Akutmodtagelsen forsker vi bl.a. i ældre medicinske patienter, sygepleje og akutte patientforløb.

Akutmedicin er et speciale med mange muligheder i forhold til udvikling og forskning.

Forskningen i Akutmodtagelsen er alsidig og spænder over fx: 

  • Patientinddragelse tidligt i det akutte forløb
  • Forskning i kliniske beslutningsprocesser
  • Fokus på ældre patienter, herunder at optimere deres ernæringstilstand og medicinering
  • Måling af nyrefunktion til anvendelse af NIRS som et non-invasivt diagnostisk instrument

Akutmodtagelsen indgår i tværfaglige samarbejder med blandt andet Klinisk Forskningsafdeling, herunder professor og forskningschef Ove Andersen, Amager og Hvidovre Hospital.

ACUTE CAG - Prognostication of Acute Recovery Capacity

Akutmodtagelsen indgår i forskningssamarbejdet ACUTE CAG, som skal videreudvikle og forfine målingen af biologisk alder ved at identificere, kombinere og teste forskellige biomarkører.

Resultaterne skal bruges til at udvikle individualiserede behandlinger og personlige lægemidler, der kan tages i brug fra det øjeblik, en patient indlægges akut. 

Læs mere om ACUTE CAG

Redaktør