Forskning i Akutmodtagelsen

​I Akutmodtagelsen forskes der bl.a. i ældre medicinske patienter, sygepleje og akutte patientforløb.

Akutmedicin er et relativt nyt speciale, og derfor er der mange muligheder i forhold til udvikling og forskning inden for specialet.  

Forskningen i Akutmodtagelsen er alsidig og spænder over fx: 

  • Patientinddragelse tidligt i det akutte forløb
  • Forskning i kliniske beslutningsprocesser
  • Fokus på ældre patienter, herunder at optimere deres ernæringstilstand og medicinering
  • Måling af nyrefunktion til anvendelse af NIRS som et non-invasivt diagnostisk instrument til vurdering af vævets iltning hos akutte patienter

Akutmodtagelsen indgår i tværfaglige samarbejder med blandt andet Klinisk Forskningsafdeling, herunder professor og forskningschef Ove Andersen, Amager og Hvidovre Hospital.

 

Redaktør