Akutmodtagelsen - kort fortalt

​Her kan du læse om, hvordan Akutmodtagelsen er organiseret.
Læge kigger på røntgenfotografi

​​​​

Organisering​​​

​Akutmodtagelsens ​afdeling​sledelse​ består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Se afdelingsledelsen

Afdelingen har en stabsfunktion med to afdelingssygeplejersker og en ledende lægesekretær. Til afdelingen er knyttet en geriatrisk funktion (funktion for ældresygdomme), som er ledet af en specialeansvarlig overlæge.

Sekretærer, plejepersonale, stabsfunktioner og personale i den geriatriske funktion er alle ansat i Akutmodtagelsen. Læger i afdelingen er ansat i egne specialafdelinger på hospitalet, men gør vagttjeneste i Akutmodtagelsen. 

Samarbejde​

Afdelingen har et meget tæt samarbejde med specialafdelingerne på hele hospitalet, og relevante undersøgelser samt udredninger iværksættes meget hurtigt.

Derudover har Akutmodtagelsen et formaliseret samarbejde med akutklinikkerne på Glostrup Hospital og Amager Hospital omkring akutte patienter i planlægningsområde syd. Dette sker yderligere i et tæt samarbejde med de præhospitale aktører såsom praktiserende læger, AMK (Akut Medicinsk Koordinations-vagtcentral), ambulancetjenesten og ansatte ved akuttelefonen 1813, politiet og lægevagten.

Redaktør