Når du ankommer

​​Læs hvordan det foregår, når du ankommer til Akutmodtagelsen.

​​

Når du kommer til Akutmodtagelsen, bliver du skrevet op af en lægesekretær og herefter henvist til enten en sygeplejerske eller en læge. Vi vurderer dit behov for akut behandling ud fra sine symptomer.

Hvis du ankommer med ambulance, vil du formentlig blive kørt ind på et behandlingsrum, hvor en sygeplejerske inden ​for kort tid vil modtage dig.

Vi behandler ikke nødvendigvis patienter efter den rækkefølge, de er ankomme i, men ud fra sundhedsfaglige kriterier. Det gælder også, hvis du er henvist fra egen læge eller lægevagt.

Hvis du bliver henvist til venteværelset, bliver du hentet af en sygeplejerske og fulgt ind på afsnittet eller et behandlingsrum, når din behandling eller undersøgelse begynder. 

Se pjecer om undersøgelser og behandlinger​, som vi udfører i Akutmodtagelsen. 


Redaktør