Forskningens bidrag i samfundet

​Udvalgte eksempler på forskningsprojekter.

​Fællesskaber fremmer sundhed hos udsatte borgere med multisygdom

VORES – Velfærd Og Relationer – Et Sundhedsprojekt
Pædagisk antropolog og sygeplejerske, PhD, adjunkt, Trine Schifter Larsen:

Mennesker med multisygdom har ofte komplekse problemstillinger knyttet til somatiske sygdomme, psykisk sårbarhed og sociale udfordringer. Og de kan have svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gør dem særligt udsatte for social isolation og ensomhed, som er en afgørende determinant for sundhed.

Projektets formål er:

  • at fremme ​sundhed for borgere med multisygdom i udsatte positioner gennem fællesskaber 
  • skabe nye adgange til sundhed ved at knytte sundhedsprofessionelle fra hospitalet til dette fællesskab og herigennem bidrage til at reducere ulighed i sundhed

Vi gennemfører en intervention, som skal øge muligheden for en gruppe borgere i Valby/Hvidovre/Sydhavnen for at styrke relationerne mellem borgerne samt deres relation til sundhedspersonalet. Og vi tester forandringspotentialet i at lade multisyge borgere og sundhedspersonale fra hospitalet mødes for at udvikle og gennemføre sociale aktiviteter.

Borgere i nærmiljøet rekruteres, og mennesker med multisygdom i udsatte positioner bosiddende i området visiteres fra hospitalet og fra hjemmeplejen til interventionen.

Projektet er et samarbejde mellem Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet, Amager og Hvidovre Hospital, Hjemmeplejen Valby/Sydhavnen i Københavns Kommune og den boligsociale forening Tranehavegård i København SV.

Redaktør