Om medlemskab af HH82

​​

Ønsker du at blive medlem af idrætsforeningen, skal du printe en indmeldelsesblanket, og sende den som beskrevet på blanketten.

 
Du vil derefter modtage et velkomstbrev samt foreningens vedtægter.
 
Som ansat på HVH vil du få adgang til motionscentret via dit nøglekort.
 
Kontingentet for medlemskab af HH82 er 100,- kr. om måneden, for ansatte på Amager og Hvidovre Hospital.
 
Ved indmeldelse vil kontingentet automatisk blive trukket bagud over lønnen. 
For dette beløb kan du deltage i alle foreningens aktiviteter. 
 
Kontingentet for ikke ansatte på Amager og​​ Hvidovre Hospital er 100,- kr. om måneden og betales forud for 1/4 år ad gangen via giro.
 
Ikke ansatte medlemmer kan kun benytte aktiviteter der ligger uden for hospitalet. 
 
Ansatte på Psykiatrisk afdeling og Amager vil modtage en ansøgning om nøglekort, og derved få adgang til motionscentret.
 
Studerende på Hvidovre Hospital, ansatte i rengøringen på Hvidovre Hospital og andre med daglig gang på hospitalet, som har personligt nøglekort, er medlem af idrætsforeningen på samme vilkår som ansatte på Hvidovre Hospital. 
 
Medlemmer skal give besked hvis de stopper på hospitalet, flytter afdeling eller holder orlov.
 
Udmeldelse skal ifølge foreningens vedtægter ske med en måneds varsel.​​​​

Redaktør