Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Afdelinger


             Akut henvendelse:
 • Akutmodtagelsen
 • Graviditet og fødsel
 •  

  Afdelinger på Hvidovre Hospital

  Akutmodtagelsen 
  Akut medicinsk modtageafdeling
  Anæstesiologisk Afdeling
  Blodbank
  Børneafdelingen
  Dagkirurgisk Afdeling
  Dialyseafsnit 350
  Funktions- og billeddiagnostisk Enhed
   - Klinisk Fysiologisk og 
     Nuklearmedicinsk Sektion
   - MR-Klinisk Sektion 
   - MR-Forskning
   - Røntgen Sektion
  Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling
  Gastroenheden
  Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
   - Fertilitetsklinikken
   - Fødeafdelingen
  Infektionsmedicinsk Afdeling
  Klinisk Biokemisk Afdeling
  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
   - MRSA VidenCenter
   - Infektionshygiejne
  Mammografiscreeningsklinik
  Medicinsk enhed
   - Endokrinologisk Afdeling
   - Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling
   - Palliativ Enhed
  Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
  Ortopædkirurgisk Afdeling
  Patologiafdelingen

  Administration og drift

  Byggeafdeling
  Personaleenheden
  Planlægnings- og Økonomiafdeling

  Direktion

  Hospitalsdirektionen
  Kommunikationsenheden
  Direktionssekretariat

  Forskning og uddannelse

  Klinisk Forskningscenter
  Udviklings- og Kvalitetsafdelingen

  Hotel

  Patienthotel

  Patientservice

  Mødested for patienter og pårørende
  Patientvejleder
  Patientservice
  Præst


  Service

  Køkken
  IT- og Medikoteknisk afdeling
  Serviceafdeling
  Drifts- og Teknikafdelingen
  Vikarservice